วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วางแผนการเงิน การลงทุน การออม(Update Jun 2014)

มีแนวคิดที่จะเรียบเรียงบทความที่เคยเขียนๆไปเกี่ยวกับตลาดหุ้นและการวางแผนภาษี กว่า 50 บทความ ให้เป็นหมวดหมู่ อ้างรูปแบบ Business Model และ Economic Model แบบสั้นๆ(<600 คำ)ต่อบทความ เป็นภาษาคนไม่เน้นคณิตศาสตร์ และปรับเนื้อหาที่ล้าสมัยออกไป เมื่อมีแนวคิดก็เริ่มวันนี้เลย โดยจะเพิ่มเติมบทความด้านการลงทุน การออม การวางแผนการเงินอื่นๆ สำหรับคนทั่วไปเท่าที่รู้ (Update 12 Jun 2014)

การลงทุน : แทงบอล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...