วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (12 Jun 2014)

วันที่  12 Jun 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.1)

Recapitulate : CPF : สำนักงานประกันสังคม ในเวลาไม่ถึงเดือนเก็บหุ้นเพิ่มอีก 1,000,000 หุ้น , STANLY : กองทุนเปิดของ อเบอร์ดีนหลายกองทะยอยสะสมเพิ่ม , TCB : CIMB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 , TSTH : พ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ ขาย ธนาคารกรุงเทพมีหุ้นเพิ่มขึ้นมากเดาว่าเปลี่ยนหนี้เป็นทุน

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
TSTH3-Jun-133-Jun-14
TCB25-Jun-136-Jun-14
STANLY16-Jul-133-Jun-14
KBS13-Mar-146-Jun-14
CPF9-May-146-Jun-14
CEN12-May-146-Jun-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
TSTHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)252,773,225204.75
TSTHJ.P. MORGAN MARKETS LIMITED-CUSTOMER REG. ACCOUNT72,620,90858.82
TSTHนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์51,000,00041.31
TSTHนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ4,089,7003.31
TSTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -26,657,538-21.59
TSTHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-57,439,900-46.53
TSTHPERSHING LLC-73,424,985-59.47
TSTHพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ-86,609,500-70.15
TCBCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.29,954,820771.34
TCBน.ส.วนิตา ทักราล1,922,00049.49
TCBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,282,50033.02
TCBCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH-25,000-0.64
TCBบริษัท สิรินารังค์ จำกัด-36,400-0.94
TCBนายกุลทีป พิชิตสิงห์-100,000-2.58
TCBนายสุรชัย ฟองอมรกุล-1,687,870-43.46
TCBนางนรินทร์ทิพย์ ทักราล-1,818,750-46.83
TCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -29,938,020-770.90
STANLYTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT1,970,600437.47
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 631,809140.26
STANLYBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH405,00089.91
STANLYDBS BANK A/C SG0900110824344,10076.39
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ307,70068.31
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว78,10017.34
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ44,5009.88
STANLYJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND33,9007.53
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท14,3003.17
STANLYนายวิชัย มิตรสันติสุข-3,000-0.67
STANLYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-103,166-22.90
STANLYNORBAX INC.,21-445,600-98.92
STANLYSOMERS (U.K.) LIMITED-1,957,900-434.65
CPFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY40,595,3951,136.67
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,984,711951.57
CPFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED22,012,102616.34
CPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)10,000,000280.00
CPFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED4,248,807118.97
CPFCHASE NOMINEES LIMITED 13,451,70096.65
CPFBNY MELLON NOMINEES LIMITED3,201,20089.63
CPFUBS AG LONDON BRANCH1,426,90039.95
CPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,103,40030.90
CPFน.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์-1,100,000-30.80
CPFGIC PRIVATE LIMITED - C-1,531,400-42.88
CPFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-109,410,700-3,063.50
CENนายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ384,0000.00
CENนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ223,9000.00
CENนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์144,7000.00
CENนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์129,0000.00
CENนายสง่า ตั้งจันสิริ50,0000.00


Fullscreen capture 13-Jun-14 124029 AM

1 ความคิดเห็น:

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...