วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (4 Jun 2014)

วันที่  4 Jun 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 8 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.1)

Recapitulate : KAMART เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ขาย , NWR ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด นายพลพัฒ กรรณสูต เก็บหุ้นเพิ่ม , EARTH ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ตระกูล พิหเคนทร์ ขาย ตระกูล คุณชยางกูร ซื้อ ส่วนหมอยรรยงขายออกมานิดหน่อย  , KTIS AUSHORES TRUST ขาย MAYBANK KIM ENG SECURITIES ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล ตระกูล ศิริวิริยะกุล ซื้อ

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
NWR14-Mar-1429-May-14
TNPF14-Mar-1429-May-14
BKI17-Mar-1429-May-14
EARTH21-Mar-1430-May-14
AEC4-Apr-1429-May-14
KTIS24-Apr-1429-May-14
KAMART7-May-1428-May-14
EIC19-May-1430-May-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
NWRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,076,61529.55
NWRนายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์10,542,85723.83
NWRนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง8,750,00019.78
NWRนายพลพัฒ กรรณสูต1,500,0003.39
NWRนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง-750,000-1.70
NWRนายสุรศักดิ์ นานัครสิน-13,972,500-31.58
TNPFนางวีณา เชิดบุญญชาติ29,630,200266.67
TNPFบริษัท วิทูรปกรณ์ โฮสดิ้ง จำกัด1,100,0009.90
TNPFนางศรีพิศ เงินเอนก1,087,0009.78
TNPFนายวศิน เงินเอนก-1,087,000-9.78
TNPFบริษัท อีพีจี โฮลดิ้ง จำกัด-1,100,000-9.90
TNPFบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จำกัด-29,630,200-266.67
BKIธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,032,3411,021.90
BKIHWIC ASIA FUND1,929,175650.13
BKIนายชัย โสภณพนิช1,087,794366.59
BKIมูลนิธิชินโสภณพนิช963,124324.57
BKIบริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด963,124324.57
BKIAIOI INSURANCE CO., LTD.854,171287.86
BKIนายเชิดชู โสภณพนิช768,986259.15
BKIนายชาตรี โสภณพนิช718,295242.07
BKIนายนิติ โอสถานุเคราะห์635,532214.17
BKIนายชาญ โสภณพนิช601,150202.59
BKIHWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES484,626163.32
BKIGLORY HOPE LIMITED473,862159.69
BKIกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)454,058153.02
BKIกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)454,058153.02
BKIบริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด401,734135.38
BKIบริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด366,314123.45
BKIบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)355,640119.85
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท350,832118.23
BKIคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช325,535109.71
BKIบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)306,840103.41
BKIBNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH306,209103.19
BKIบริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด285,18696.11
BKIMISSYUEH CHEE AMY TSAI266,58289.84
BKIUBS AG SINGAPORE BRANCH264,57389.16
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว260,88087.92
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH255,75086.19
BKIนายโชติ โสภณพนิช239,60080.75
BKIนายณรงค์ สุทธิกุลพาณิช238,70580.44
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ221,90074.78
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH221,88074.77
BKIบริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด206,18669.48
BKIบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)204,11468.79
BKIนางศรัณยา เชาว์ขวัญยืน197,45666.54
BKIน.ส.บุญศรี ศรีจิรารัตน์-380,388-128.19
EARTHนายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร44,775,160255.22
EARTHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY41,318,600235.52
EARTHนายพัชวัฏ คุณชยางกูร40,182,800229.04
EARTHCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH30,000,000171.00
EARTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM2,000,00011.40
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,248,7007.12
EARTHน.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล700,0003.99
EARTHทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-150,000-0.86
EARTHนายวิชาญ แซ่ลี-200,000-1.14
EARTHนายกฤษกร เตชะวิบูลย์-1,400,000-7.98
EARTHนายเมธา รังสิยาวรานนท์-11,249,700-64.12
EARTHนายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์-20,000,000-114.00
EARTHนางวรนุช พิหเคนทร์-20,000,000-114.00
EARTHนายขจรพงศ์ คำดี-40,000,000-228.00
EARTHนายพิรุฬห์ พิหเคนทร์-50,000,000-285.00
EARTHนายพิบูล พิหเคนทร์-54,700,000-311.79
AECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,605,10019.59
AECนายมนต์ชัย ศิริพัฒนนันท์5,750,0008.28
AECนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์1,783,1002.57
AECนางธนธัญญรัตน์ ตั้งผดุงรัชต์720,0001.04
AECนายวัลลภ วุฒาพาณิชย์400,0000.58
AECนายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ381,9000.55
AECนายวิโรจน์ วชิรเดชกุล300,0000.43
AECนายสมบูลย์ สุตันติวรคุณ-200,000-0.29
AECน.ส.วรางคณา เตไชยา-300,000-0.43
AECนางวรารัตน์ สุตันติวรคุณ-300,000-0.43
AECน.ส.อลิสา เลิศเดชเดชา-350,000-0.50
AECนายบอนด์ สุตันติวรคุณ-490,000-0.71
AECนายธนพงศ์ สุตันติวรคุณ-600,000-0.86
AECนายสุเทพ ศรีอินทราวานิช-5,050,000-7.27
AECนายมงคล อุ่นจิตติกุล-5,074,000-7.31
AECนายเอกลักษณ์ ยิ้มวิไล-5,640,000-8.12
AECนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-11,624,000-16.74
AECบริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด-16,468,970-23.72
KTISบริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด417,364,8004,069.31
KTISMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.128,000,0001,248.00
KTISTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED97,800,000953.55
KTISนายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเสิศกุล72,345,300705.37
KTISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,334,506432.26
KTISนายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล42,251,400411.95
KTISนายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล35,296,300344.14
KTISKING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.29,051,000283.25
KTISนายประสงค์ ศิริวิริยะกุล27,216,000265.36
KTISนางวรยา ศิริวิริยะกุล27,215,900265.36
KTISนายอาณัติ เรืองกูล25,439,300248.03
KTISMISSCHUA ENG ENG21,544,000210.05
KTISMR.CHUA KIM HUA20,492,300199.80
KTISFAR EAST DISTILLERS PTE. LTD.20,047,000195.46
KTISSINOTAC GROUP PTE.LTD.20,047,000195.46
KTISนางสาวKRISTY JOELLE GREEN-97,800,000-953.55
KTISAUSHORES TRUST (SINGAPORE) PTE LTD.ATO ZENITH ASIA FUND-128,000,000-1,248.00
KTISนางหทัย ศิริวิริยะกุล-417,364,800-4,069.31
KAMARTนายปราโมทย์ พสวงศ์7,135,90036.75
KAMARTนายเสกสรร ธรรมถาวรวณิช3,469,07017.87
KAMARTนางวนิดา แซ่จิว3,466,70017.85
KAMARTนางเฉลา วัฒนสมบัติ3,343,25617.22
KAMARTนายวิทยา นราธัศจรรย์3,300,20017.00
KAMARTนายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล3,000,00015.45
KAMARTนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2,820,00014.52
KAMARTน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์2,181,19011.23
KAMARTน.ส.หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช1,444,0007.44
KAMARTนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล961,2204.95
KAMARTน.ส.รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ500,0002.58
KAMARTนายสุรพงษ์ การสุวรรณ293,0801.51
KAMARTนายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์100,0000.52
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -514,040-2.65
KAMARTนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-7,275,600-37.47
EICนางพัตราวรรณ ลัคนะเวทย์3,200,0008.96
EICนายอารักษ์ สวัสดิ์พาณิชย์2,210,0006.19
EICนางรัตติวรรณ โชตเชาว์โรจน์1,060,0002.97
EICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 485,7001.36
EICนายไมตรี เจริญสันติธรรม100,0000.28
EICน.ส.อารีวรรณ์ บุญเกิด90,0000.25
EICนายบี เตชะอุบล-200,000-0.56
EICนายวิศิษฐ เดชะวิทยาธร-200,000-0.56
EICนายประเดช กิตติอิสรานนท์-981,400-2.75
EICQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT-1,200,000-3.36
EICนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-2,500,000-7.00
EICนายสุเทพ ศิริจันทโรภาส-3,000,000-8.40
EICนายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ-3,080,400-8.63
EICน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์-3,700,000-10.36
EICนายแสวง ศิริจันทโรภาส-6,050,000-16.94
EICนายกำธร กิตติอิสรานนท์-7,300,000-20.44
EICนางสุปราณี ชัยชูเกียรติ-14,200,000-39.76


Fullscreen capture 04-Jun-14 12649 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...