วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวดที่ 65 = 3.08% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวดที่ 65 เริ่มขาย 17 เมษายน 2557

งวดใหม่ ลดอัตราผลตอบแทนคาดหวังลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ 2.00 % ต่อปี

โดยอัตราผลตอบแทนคาดหวัง สำหรับการถือครบ 3 ปี โดยคิดอย่างง่ายไม่นำเงินรางวัลที่ได้แต่ละงวดมาลงทุนทบต้นได้ผลตอบแทนคาดหวังสูงถึง 3.08 % ต่อปี ลดลงจากงวด 64 ที่ 3.41% แบ่งเป็น


ออมสิน ถือ3 ปี รางวัล โอกาสถูก ครั้งต่อปี %
ดอกเบี้ย 0 0 1 1.47805
รางวัลที่ 1 10000000 0.000000000293390 12 0.070414
อันดับพิเศษ 1000000 0.000000000097797 12 0.002347
รางวัลที่ 2 100000 0.0000001 12 0.24
รางวัลที่ 3 20000 0.0000002 12 0.096
รางวัลที่ 4 10000 0.0000005 12 0.12
รางวัลที่ 5 5000 0.000001 12 0.12
เลขตรงรางวัลที่1 10000 0.0000003 12 0.072
เลขท้าย 6 ตัว 400 0.000002 12 0.0192
เลขท้าย 5 ตัว 300 0.00002 12 0.144
เลขท้าย 4 ตัว 150 0.0002 12 0.72
3.08201

CameraZOOM-20140426154842034
และครั้งนี้ดอกเบี้ยสำหรับการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด(ไม่รวมรางวัล) ค่อนข้างน้อย คือประมาณ 1 % ต่อปีซึ่งถ้าถือ 1 ปี และรวมรางวัลจะให้รับผลตอบแทนคาดหวังเพียง 2.60 % ต่อปี รายละเอียดของสลากออมสินรุ่นใหม่ (17 เมษายน 2557) เป็นดังนี้

สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 65  หน่วยละ 50 บาท อายุ 3 ปี มีสิทธิถูกรางวัล ทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัล รางวัลพิเศษ มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ  ฝากครบอายุรับเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 52.25 บาท เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

ดอกเบี้ยครบอายุ
ระยะเวลาฝาก     ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย)     ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี     ไม่ได้ดอกเบี้ย     50
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี     0.50     50.50
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี     1.125     51.125
ฝากครบ 3 ปี     2.25     52.25


เงินรางวัล
รางวัล     จำนวนครั้งที่ออกรางวัล     เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1     3     10,000,000 บาท
รางวัลพิเศษ     1     1,000,000 บาท
รางวัลที่ 2     1     100,000 บาท
รางวัลที่ 3     2     20,000 บาท
รางวัลที่ 4     5     10,000 บาท
รางวัลที่ 5     10     5,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
แต่ต่างงวดและหมวดอักษรรางวัลละ           10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว     2     400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว     2     300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว     2     150 บาท

โดยยิ่งซื้อจำนวนมาก ผลตอบแทนขึ้นต่ำจะยิ่งเข้าใกล้ ผลตอบแทนคาดหวังที่ 3.08% ขึ้นเรื่อยๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...