วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (21 Nov 2014)

21 พฤศจิกายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 18 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)

เสี่ยยักษ์ นายวิชัย วชิรพงศ์ ซื้อ WAT , ภรรยา หมอยรรยง น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม DNA

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
BROOK13-Mar-1418-Nov-14
MAX7-Mar-1410-Nov-14
SSC13-Mar-1411-Nov-14
WAT18-Mar-1414-Nov-14
OHTL7-May-1413-Nov-14
GLAND22-Jul-1418-Nov-14
DCC8-Aug-1414-Nov-14
UOB8TF15-Aug-1418-Nov-14
QHPF14-Aug-1412-Nov-14
TRUEIF13-Aug-1410-Nov-14
KASET28-Aug-1418-Nov-14
MNIT29-Aug-1429-Oct-14
MNIT229-Aug-1424-Oct-14
MNRF29-Aug-1424-Oct-14
M-STOR29-Aug-1424-Oct-14
M-II9-Sep-1429-Oct-14
DNA25-Sep-1413-Nov-14
AJD9-Oct-1410-Nov-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
WATนายวิชัย วชิรพงศ์308091200*15.40308,091,200
DNAน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม4326300*54.944,326,300
WATบริษัท ฟัลคอน 9 จำกัด-135000000*-6.75ต่ำกว่า 0.5%
DCCนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์50,0002.8535,219,610
DCCน.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์2,2000.132,042,500
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว160,5009.153,155,200
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,016,00057.914,296,100
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท434,00024.743,250,500
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-220,500-12.5710,142,300
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-305,000-17.395,529,800
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-305,000-17.395,529,800
GLANDบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด44289432*145.2744,289,432
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 140,0001.414,008,291
M-IIนายปัญญา ควรตระกูล โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)5886600*59.455,886,600
MNRFบริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3912400*34.043,912,400
MNRFบริษัท ณฐกรเรสซิเดนท์ จำกัด -5660400*-49.25ต่ำกว่า 0.5%
QHPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-29922700*-273.79ต่ำกว่า 0.5%
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์15041516*137.6315,041,516
SSCบริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด-7,219,300-613.6456,199,807
TRUEIFบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-92,470,300-989.431,797,994,800
TRUEIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,500,000-16.0540,900,000
WATคณะบุคคลชุนศิลปเวช .โดยนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช-117000000*-5.85ต่ำกว่า 0.5%
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,154,400188.9855,956,100
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,068,38419.9042,232,835
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 459,28926.187,421,222
OHTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -250-0.22286,100
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,087,103-7.0149,261,660
DNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5066561*-64.35ต่ำกว่า 0.5%
WATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 187,994,4009.40446,555,602

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
DCCน.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี15,732,000896.7218,000,000
DCCนายมนต์รัก แสงศาสตรา10,000,000570.0030,000,000
DCCนายมารุต แสงศาสตรา10,000,000570.0030,000,000
DCCCHASE NOMINEES LIMITED 501,169,50066.663,935,200
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,016,00057.914,296,100
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 459,28926.187,421,222
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท434,00024.743,250,500
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว160,5009.153,155,200
DCCนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์50,0002.8535,219,610
DCCนายสุวิช ปัญญาวีร์10,0000.574,085,000
DCCน.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์2,2000.132,042,500
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-220,500-12.5710,142,300
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-305,000-17.395,529,800
DCCCHASE NOMINEES LIMITED-325,100-18.536,398,800
DCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-686,900-39.152,700,566
DCCน.ส.บุญเส็ง โคดสถาน-2089000*-119.07ต่ำกว่า 0.5%
DCCนายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย-2,892,000-164.8410,000,000
DCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,469,421-254.769,018,751
DCCCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-36000000*-2,052.00ต่ำกว่า 0.5%
SSCUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7200000*612.007,200,000
SSCบริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด-7,219,300-613.6456,199,807
MAXนายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ12000000000*11,400.0012,000,000,000
MAXนายอนุกูล บุญทิพย์2630000000*2,498.502,630,000,000
MAXUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1100070523*1,045.071,100,070,523
MAXนายสินโชค พิริโยทัยสกุล185073700*175.82185,073,700
MAXนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ120806306*114.77120,806,306
MAXน.ส.วิยะดา อิทธิวิทยาธร113300000*107.64113,300,000
MAXน.ส.กาญจนา อิทธิวิทยาธร113252400*107.59113,252,400
MAXนายประสิทธิ์ พฤกษาพรพงศ์110000000*104.50110,000,000
MAXน.ส.จันทิรา อาษานอก-10000000*-9.50ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายเอกวิชญ์ กมลเทพา-10000000*-9.50ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายพงศ์ธร ชาญวณิชชากุล-10306300*-9.79ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายขจรยศ ดุลยโกเมศ-11000000*-10.45ต่ำกว่า 0.5%
MAXน.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์-12000000*-11.40ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายสมพร จารุสินธ์ชัย-14990000*-14.24ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายสาธิต พละเลิศ-15000000*-14.25ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม-15500000*-14.73ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล-17873400*-16.98ต่ำกว่า 0.5%
MAXน.ส.นงนุช วารีย์-20000000*-19.00ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายทวี จิตรกุลเดชา-20000000*-19.00ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล-20000000*-19.00ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายวุฒิพงศ์ ประจงการ-20491300*-19.47ต่ำกว่า 0.5%
MAXนางวัชรีย์ ฐิติภาณุเวช-27052400*-25.70ต่ำกว่า 0.5%
MAXนางวรณัน เลิศกุลธรรม-30000000*-28.50ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายกำแหง หุ่นหิรัณย์สาย-34000000*-32.30ต่ำกว่า 0.5%
MAXน.ส.นาตยา อรรคนันท์-42360000*-40.24ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล-60225200*-57.21ต่ำกว่า 0.5%
MAXนายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี-164000000*-155.80ต่ำกว่า 0.5%
MAXน.ส.ปัญญดา พลอยประพัฒน์-287711200*-273.33ต่ำกว่า 0.5%
GLANDบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด44289432*145.2744,289,432
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,068,38419.9042,232,835
OHTLCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS3,7503.37137,100
OHTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -250-0.22286,100
AJDนายอมร มีมะโน362,700,0001,552.36453,375,000
AJDน.ส.จินดา มีมะโน221,750,000949.09283,250,000
AJDนายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ160,000,000684.80200,000,000
AJDนางณษิกา มีมโนนันท์142,349,000609.25187,349,000
AJDน.ส.วนิดา วสีพันธ์พงศ์133,600,000571.81167,000,000
AJDน.ส.สุภา แซ่ตั้ง87,013,000372.42117,013,000
AJDน.ส.จินตนา มีมะโน65,898,500282.0579,431,500
AJDนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์50000000*214.0050,000,000
AJDนายสมโภช บูรพาสกุล48,000,000205.4460,000,000
AJDนายเอนก พัฒนสฤษฎ์48,000,000205.4460,000,000
AJDนางยุ้น พันทะเสน47,410,200202.9263,532,500
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,154,400188.9855,956,100
AJDนายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา37,062,290158.6341,932,290
AJDนางสมใจ วสีพันธ์พงศ์36,604,400156.6745,755,500
AJDนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา30,903,600132.2735,000,000
AJDนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ25000000*107.0025,000,000
AJDนายไพบูลย์ เตชกนก23,066,00098.7226,950,000
AJDน.ส.เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์22000000*94.1622,000,000
AJDนายวิศาล หล่อทองไพศาล21150000*90.5221,150,000
AJDนายวิฑูรย์ แผ่นทอง18151000*77.6918,151,000
AJDนายประวิทย์ จิตรทหาร18,000,00077.0422,500,000
AJDนายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล18000000*77.0418,000,000
AJDนายสุทัศ เตชคุณวุฒิ17140000*73.3617,140,000
AJDนายชูเกียรติ รุจนพรพจี15,965,00068.3319,380,000
AJDนายธเนศพล บูรพาสกุล15,600,00066.7719,875,000
AJDนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม15085600*64.5715,085,600
AJDนายศิริชัย เทนอุทัย14,999,80064.2025,000,000
AJDน.ส.จุไรรัตน์ บวรสุข12,715,20054.4215,850,000
AJDนายสุนทร ดีวงกิจ12,104,70051.8119,025,000
AJDน.ส.ธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล12,070,00051.6620,350,000
AJDนายพลเสฏฐ์ เตือนกุล-3827000*-16.38ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายวิโรจน์ ก่อสินเจริญ-4334300*-18.55ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายวรดิศ ธนภัทร-5000000*-21.40ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-21416300*-91.66ต่ำกว่า 0.5%
DNAนายวรงค์ ภัทรชัยกุล32121200*407.9432,121,200
DNAนายศิวพร ตั้งจิตติพร29772850*378.1229,772,850
DNAน.ส.อัยลดา ชินวัฒน์18,033,750229.0329,295,000
DNAนายภานุ วิทยอำนวยคุณ12900000*163.8312,900,000
DNAนายสุริยา เทพาคำ10,294,100130.7415,199,100
DNAนายปรีชา วสุโสภณ7337000*93.187,337,000
DNAนายภมร พลเทพ7200000*91.447,200,000
DNAน.ส.กันธิมา พรศรีนิยม4600000*58.424,600,000
DNAน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม4326300*54.944,326,300
DNAนายวรดิศ ธนภัทร4000000*50.804,000,000
DNAน.ส.นาตยา อรรคนันท์3900200*49.533,900,200
DNAนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ1,920,00024.3816,801,100
DNAนางสุพัตรา หวานวาจา2,0000.035,064,500
DNAนายชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล-800,000-10.165,625,000
DNAนายวีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ-846,000-10.746,054,000
DNAนายมานพ ทองทั้งวงศ์-4512000*-57.30ต่ำกว่า 0.5%
DNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5066561*-64.35ต่ำกว่า 0.5%
DNAนายพลภัทร จันทร์วิเมลือง-5625000*-71.44ต่ำกว่า 0.5%
DNANTASIAN DISCOVERY MASTER FUND-8,186,666-103.978,186,666
DNATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-10573332*-134.28ต่ำกว่า 0.5%
DNAนายชัยยศ ทวีปวรเดช-13500975*-171.46ต่ำกว่า 0.5%
BROOKนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล21868200*73.4821,868,200
BROOKMR.MARK MITCHELL GREENWOOD14983249*50.3414,983,249
BROOKนายนนทพงษ์ สิงหละชาติ10661388*35.8210,661,388
BROOKนายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์9300000*31.259,300,000
BROOKนายวิทยา นราธัศจรรย์5750000*19.325,750,000
BROOKนางพิมลศรี หาญพัฒนพานิชย์5100000*17.145,100,000
BROOKDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM5000000*16.805,000,000
BROOKนายนรินทร์ นฤหล้า4960000*16.674,960,000
BROOKนายอมรินทร์ นฤหล้า2,855,6009.598,718,850
BROOKนายสุคเณศ จันทรุจานนท์1,582,5005.327,622,500
BROOKนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล1,095,0003.6819,095,000
BROOKนายธนิต อ่อนละเอียด325,0001.097,012,500
BROOKQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT-1,056,500-3.55136,953,998
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,087,103-7.0149,261,660
BROOKนายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี-4,250,000-14.2812,000,000
BROOKTHE MARAMAN SETTLEMENT-10038075*-33.73ต่ำกว่า 0.5%
BROOKนายกิรินทร์ นฤหล้า-19312500*-64.89ต่ำกว่า 0.5%
BROOKMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-43,206,807-145.17132,828,720
BROOKMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-132,828,720-446.3043,206,807
WATพล.ต.ต.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง7500000000*375.007,500,000,000
WATนายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล4,700,000,000235.005,000,000,000
WATน.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง2500000000*125.002,500,000,000
WATนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา2500000000*125.002,500,000,000
WATนายปาณกาจ สุธาธรรม1499999990*75.001,499,999,990
WATนายกรวิช อัศวกุล1400000000*70.001,400,000,000
WATนายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ1,120,000,00056.001,300,000,000
WATนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม1000000000*50.001,000,000,000
WATนายมานพ อ่วมทับ1000000000*50.001,000,000,000
WATนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์900000000*45.00900,000,000
WATนายพิชิต ชินวิทยากุล882460500*44.12882,460,500
WATน.ส.กรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ800000000*40.00800,000,000
WATน.ส.พัชรา มาสอน488000000*24.40488,000,000
WATนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์340000000*17.00340,000,000
WATนายวิชัย วชิรพงศ์308091200*15.40308,091,200
WATนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์247,000,00012.35322,638,106
WATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 187,994,4009.40446,555,602
WATนายนพดล ดาวแสงสว่าง-65420000*-3.27ต่ำกว่า 0.5%
WATนางสมศรี แซ่แพ-66000000*-3.30ต่ำกว่า 0.5%
WATนางวรณัน เลิศกุลธรรม-70000000*-3.50ต่ำกว่า 0.5%
WATนายนิวัฒน์ ประกอบกูล-84853100*-4.24ต่ำกว่า 0.5%
WATน.ส.วิไล จันทนารักษ์-88000000*-4.40ต่ำกว่า 0.5%
WATนายวิวัฒน์ จิตปรีดากร-90000000*-4.50ต่ำกว่า 0.5%
WATน.พ.ธงชัย เสรีรัตน์-94100000*-4.71ต่ำกว่า 0.5%
WATนายรังสรรค์ อนันต์-100000000*-5.00ต่ำกว่า 0.5%
WATนายวีรชัย วีรคเชนทร์-100000000*-5.00ต่ำกว่า 0.5%
WATคณะบุคคลชุนศิลปเวช .โดยนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช-117000000*-5.85ต่ำกว่า 0.5%
WATน.ส.ปวีณา แจ่มจิราศัย-120000000*-6.00ต่ำกว่า 0.5%
WATบริษัท ฟัลคอน 9 จำกัด-135000000*-6.75ต่ำกว่า 0.5%
WATนายณรงค์ อิงค์ธเนศ-140000000*-7.00ต่ำกว่า 0.5%
WATนายไชยันต์ จิตรพึงธรรม-142600000*-7.13ต่ำกว่า 0.5%
WATนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม-200000000*-10.00ต่ำกว่า 0.5%
WATน.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล-201963402*-10.10ต่ำกว่า 0.5%
WATนายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์-350000000*-17.50ต่ำกว่า 0.5%
WATนายเอกวิชญ์ กมลเทพา-350000000*-17.50ต่ำกว่า 0.5%
WATนายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล-358000000*-17.90ต่ำกว่า 0.5%
KASETนายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์-10,000-0.031,656,900
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED 139262800*420.1139,262,800
TRUEIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT31,501,700337.0777,583,400
TRUEIFCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-AIA CO. (BERMUDA)-EQUITY FUND30000000*321.0030,000,000
QHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์29205700*267.2329,205,700
TRUEIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD22,619,392242.03293,299,792
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์15041516*137.6315,041,516
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED14,997,600160.47108,255,800
QHPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์14618400*133.7614,618,400
M-IIนายปัญญา ควรตระกูล โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)5886600*59.455,886,600
MNRFบริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3912400*34.043,912,400
TRUEIFRBC INVESTOR SERVICES TRUST2,138,70022.8867,138,700
M-IIนางสุชาดา วลีเดช2000000*20.202,000,000
QHPFBANK J.SAFRA SARASIN LTD, SINGAPORE BRANCH1,636,50014.9712,846,500
MNITนายทวี ปิยะพัฒนา200,0000.654,375,000
MNRFนายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง150,0001.311,725,200
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 140,0001.414,008,291
UOB8TFนายวีระ สัจจทิพวรรณ29,1000.251,995,600
MNITนายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ4,0000.013,135,000
TRUEIFJP MORGAN SECURITIES PLC-178,900-1.9131,397,000
TRUEIFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON-450,100-4.8279,024,500
TRUEIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,500,000-16.0540,900,000
M-IIนายยุพ นานา-2500000*-25.25ต่ำกว่า 0.5%
M-IIนายปัญญา ควรตระกูล-5000000*-50.50ต่ำกว่า 0.5%
MNRFบริษัท ณฐกรเรสซิเดนท์ จำกัด -5660400*-49.25ต่ำกว่า 0.5%
QHPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-15340716*-140.37ต่ำกว่า 0.5%
QHPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-17222600*-157.59ต่ำกว่า 0.5%
QHPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-29922700*-273.79ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-92,470,300-989.431,797,994,800
TRUEIFBUSCO RESOURCES LIMITED.-163,782,900-1,752.48111,544,200

Fullscreen capture 21-Nov-14 80222 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...