วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (11 Nov 2014)

11 พฤศจิกายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 16 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)

- HMPRO น้องพิซซ่า พิสชา เหมวชิรวรากร ลูกสาว ดร.นิเวศน์ ขาย แล้วครับ NDVR ลดพอร์ทอีก 22 ล้านหุ้น กองทุน กบข ลดพอร์ทอีก 7 ล้านหุ้น
- ประกันสังคมเก็บ DTAC TLGF
- TFD ตระกูล วิริยะเมตตากุล รวมลดพอร์ทลงกว่า 80 ล้านหุ้น

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
TLGF30-Aug-1331-Oct-14
CEI5-Nov-1331-Oct-14
TNH3-Dec-134-Nov-14
GOLD13-Mar-1430-Oct-14
UV13-Mar-1430-Oct-14
RAM28-Mar-1431-Oct-14
NUSA3-Apr-144-Nov-14
LANNA7-May-144-Nov-14
DTAC4-Aug-146-Nov-14
HPF24-Jul-1424-Oct-14
UNIPF7-Aug-144-Nov-14
TFD15-Aug-1431-Oct-14
PAE15-Aug-1430-Oct-14
TTW29-Aug-1431-Oct-14
VIH2-Sep-1429-Oct-14
HMPRO10-Sep-1427-Oct-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
HMPROน.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร-86,616,884-809.870
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-7,022,300-65.6664,322,007
DTACสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)560,80056.6421,133,500
TLGFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,500,00081.2574,852,410
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน1,652,80014.389,106,100
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ5,352,00046.5614,821,500
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-13,641,400-118.680
TLGFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -38,822,850-485.290
HPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัสฟันด์8,819,30084.228,819,300
HPFกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-4,702,200-44.9125,908,800
HPFกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-11,000,000-105.050
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-2,000,000-19.1012,000,000
NUSAนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-19,466,577-26.860
NUSAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก27,378,26537.7851,199,717
CEIบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-20,908,330-140.090
GOLDบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)165,040,2881,435.85912,829,675
HMPROนายวิชัย มิตรสันติสุข2,495,50023.33109,439,924
LANNAนายทวีฉัตร จุฬางกูร9,492,000121.5043,142,000
PAEนายศักดิ์ชัย ยอดวานิช30,000,00026.1030,000,000
RAMนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล2,0504.2095,200
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล10,515,30059.9434,922,559
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-1,520,000-8.6645,000,000
TFDนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล-14,050,000-80.090
TFDนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล-68,560,000-390.7920,000,000
TLGFธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) -18,458,500-230.7338,962,237
TLGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-4,122,000-51.5335,127,619
TNHคณะบุคคลเสริมทรัพย์ โดย นางสาวอรอารี สิหนาทกถากุล-1,500,000-30.000
TNHคณะบุคคลทรัพย์ทวี โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล-1,500,000-30.000
TNHคณะบุคคลพูนทรัพย์ โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล-510,000-10.20990,000
TNHคณะบุคคลอุดมทรัพย์ โดย นางสาวอรอารี สิหนาทกถากุล-1,500,000-30.000
TNHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,860,10037.201,860,100
TTWธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-37,000,000-455.1036,895,000
TTWบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-6,213,200-76.42801,436,800
UNIPFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)-1,000-0.011,259,100
LANNAนายสมเกียรติ ลิมทรง-28,562,460-365.600
LANNAด.ช.ก้องภพ ลิมทรง28,562,460365.6028,562,460
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -34,356,675-3,470.02286,345,164
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -22,100,122-206.64187,086,994
TTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,991,085344.29170,288,349
UVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,110,450-61.1027,102,439
GOLDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,445,018404.0784,260,523
LANNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -689,900-8.834,967,850
TFDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,800,30010.2610,135,746
NUSAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -24,792,757-34.210
TNHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,337,30026.755,385,075
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,025,7003.5093,763,600
CEIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,236,300-81.9810,631,900

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
DTACLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED8,745,616883.3123,550,000
DTACสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)560,80056.6421,133,500
DTACTELENOR ASIA PTE LTD350,00035.351,009,172,497
DTACSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED260,80026.3424,196,063
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -34,356,675-3,470.02286,345,164
HMPROHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD61,000,020570.3561,000,020
HMPROSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,491,95651.3565,591,850
HMPROนายวิชัย มิตรสันติสุข2,495,50023.33109,439,924
HMPROนายจุน วนวิทย์200,0001.87240,417,304
HMPROนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล13,5560.13158,041,599
HMPROCHASE NOMINEES LIMITED 14,7000.04124,969,959
HMPROTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,970,532-27.7775,258,045
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-7,022,300-65.6664,322,007
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -22,100,122-206.64187,086,994
HMPROน.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร-86,616,884-809.870
TTWนายจุน วนวิทย์30,614,500376.5630,614,500
TTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,991,085344.29170,288,349
TTWSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,037,90025.0759,903,924
TTWHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-869,100-10.6943,645,533
TTWTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-5,871,567-72.2235,543,430
TTWบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-6,213,200-76.42801,436,800
TTWธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-37,000,000-455.1036,895,000
RAMนายพิชญ สมบูรณสิน303,302621.77303,302
RAMนายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์7,10014.56184,747
RAMน.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์3,2506.66210,686
RAMนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล2,0504.2095,200
RAMนายแพทย์รัชช สมบูรณสิน-115,000-235.750
RAMนายแพทย์เจริญพิน เจนจิตรานันท์-120,000-246.000
RAMแพทย์หญิงวิไลพรรณ สมบูรณสิน-201,202-412.460
UVน.ส.กันธิมา พรศรีนิยม10,000,000100.0010,000,000
UVนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ610,3006.1016,730,300
UVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,110,450-61.1027,102,439
UVนางราณี เอื้อทวีกุล-16,612,500-166.130
UVนายภมร พลเทพ-18,000,000-180.000
GOLDบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)165,040,2881,435.85912,829,675
GOLDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,445,018404.0784,260,523
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ5,352,00046.5614,821,500
GOLDWELL BASE DEVELOPMENT LIMITED1,987,69517.29284,353,695
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน1,652,80014.389,106,100
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-13,641,400-118.680
LANNAน.ส.ไกรกาญจน์ ศิริรังษี33,000,000422.4033,000,000
LANNAด.ช.ก้องภพ ลิมทรง28,562,460365.6028,562,460
LANNAนายทวีฉัตร จุฬางกูร9,492,000121.5043,142,000
LANNAนางอุระพิมพ์ สุขพิศาล3,000,00038.403,000,000
LANNAนายไกรสีห์ ศิริรังษี21,6990.289,515,063
LANNAนายธนัส ตันติสุนทร3,6110.0517,192,171
LANNAนายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์-35,400-0.455,472,300
LANNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -689,900-8.834,967,850
LANNACHASE NOMINEES LIMITED 75-3,746,341-47.950
LANNAนายสมเกียรติ ลิมทรง-28,562,460-365.600
LANNAนางวาสนา ศิริรังษี-33,000,000-422.400
TFDนายมิตรพัน สถาวรมณี16,466,30093.8616,466,300
TFDนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์12,000,00068.4012,000,000
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล10,515,30059.9434,922,559
TFDนางกานดา พรยืนยง7,148,39340.757,148,393
TFDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,800,30010.2610,135,746
TFDนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์580,0003.317,741,574
TFDนางขันทอง อุดมมหันติสุข500,0002.856,100,200
TFDนายเสธวัต วัฒนนามกุล93,4000.538,432,800
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-1,520,000-8.6645,000,000
TFDนายกมลชัย วงศ์มหเจริญ-6,000,000-34.200
TFDนายเสถียร พรยืนยง-7,148,393-40.750
TFDนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล-14,050,000-80.090
TFDนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล-68,560,000-390.7920,000,000
NUSAนายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์134,365,900185.42134,365,900
NUSAนายยุรนันท์ ภมรมนตรี75,000,000103.5075,000,000
NUSAน.ส.ปิยะดา นวกิจพิทักษ์60,000,00082.8060,000,000
NUSAนายธนพล เจิมประไพ43,110,00059.4943,110,000
NUSAนายชูชัย จึงเจริญสุขยิ่ง32,574,70044.9532,574,700
NUSAนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ29,097,40040.1529,097,400
NUSAน.ส.ศิวพร ตันพิพัฒน์อารีย์27,400,00037.8143,000,000
NUSAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก27,378,26537.7851,199,717
NUSAนายชัยทัต แสวงสัตย์26,600,00036.7126,600,000
NUSAน.ส.พรวดี ตันพิพัฒน์อารีย์26,124,70036.0526,124,700
NUSAน.ส.พรไพลิน เยาวพงศ์ประยูร24,500,00033.8124,500,000
NUSAนายพรชัย รัตนเมธานนท์20,984,00028.9620,984,000
NUSAนายสิทธานต์ พิเศษสิทธิ์20,880,70028.8220,880,700
NUSAนายน้ำเพชร ปานะถึก17,700,00024.4317,700,000
NUSAนายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร899,9001.2465,500,081
NUSACREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-2,000,000-2.7627,999,921
NUSAนายวสินธ์ ศิริรัตน์-2,056,753-2.8418,110,000
NUSAนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-3,790,000-5.2321,410,081
NUSAน.ส.อาทิกา ท่อแก้ว-10,700,000-14.77225,946,617
NUSAนายเรวัต ปรีดารัชตะ-15,450,000-21.320
NUSAนายจิตพงษ์ สกุลบุญถนอม-15,571,100-21.490
NUSAน.ส.ปัณณ์ธารี สุจีรวณิชย์-16,008,200-22.090
NUSAนายบูรพา ประชาเรืองวิทย์-16,020,000-22.110
NUSAนายสุเทพ ปัญญากร-16,800,000-23.180
NUSAน.ส.ลักษณา จริยวัฒน์สกุล-16,962,872-23.410
NUSAMR.KUO-CHIN WU-18,056,140-24.920
NUSAนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-19,466,577-26.860
NUSAนายอนันต์ ศวัสตนานนท์-20,000,000-27.60125,101,754
NUSAนายเพิ่มศักดิ์ มีกุศล-20,797,652-28.700
NUSAน.ส.นพวรรณ ทิศาปราโมทย์-22,000,000-30.360
NUSAน.ส.สมศรี ตั้งติรวัฒน์-23,900,034-32.980
NUSAนางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ-24,110,000-33.270
NUSAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -24,792,757-34.210
NUSAนายภูตะคา ชัยเชาวรัตน์-26,200,000-36.1627,109,698
NUSAนายสุรพล ตังคะประเสริฐ-31,889,645-44.010
NUSAนายเสกชัย หงษ์ปาน-37,500,000-51.750
NUSAนายณัฐภณ โทณะวนิก-42,866,700-59.1627,133,300
NUSAนายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์-150,000,000-207.000
VIHนายวัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์2,778,50023.202,778,500
VIHนายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์2,618,60021.875,868,600
VIHนางช่อฟ้า พูลผล195,0001.635,645,000
VIHนายเจน มโนนุกุล121,7001.023,261,100
VIHนายคณิศร อุ่นแสงจันทร์100,6000.844,467,600
VIHนายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์50,0000.4210,050,000
VIHน.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์-2,380,000-19.874,050,000
VIHนายวิชญ ศิลาพิชิต-2,789,200-23.290
VIHนายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี-4,200,600-35.080
TNHน.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน3,674,92573.503,674,925
TNHน.ส.สำลี พรมมาสม3,000,00060.003,000,000
TNHนางนิภาภัทร สิหนาทกถากุล3,000,00060.003,000,000
TNHนายนิวัตศิลป์ ศรีสุข3,000,00060.003,000,000
TNHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,860,10037.201,860,100
TNHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,337,30026.755,385,075
TNHนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์1,000,00020.001,000,000
TNHน.ส.เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา43,6000.872,244,300
TNHนางทองทา สินาดโยธารักษ์4,9000.101,951,800
TNHนางแววตา หลูอารีย์สุวรรณ6000.014,421,000
TNHนางพิกุล วิมลเฉลา-1,000-0.021,680,000
TNHนายสนั่น ศรีรุ่งโรจน์-445,000-8.901,555,000
TNHคณะบุคคลพูนทรัพย์ โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล-510,000-10.20990,000
TNHนายวศิน มีวัตถา-1,000,000-20.000
TNHคณะบุคคลก่อทรัพย์ โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล-1,500,000-30.000
TNHคณะบุคคลทรัพย์ทวี โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล-1,500,000-30.000
TNHคณะบุคคลเสริมทรัพย์ โดย นางสาวอรอารี สิหนาทกถากุล-1,500,000-30.000
TNHคณะบุคคลอุดมทรัพย์ โดย นางสาวอรอารี สิหนาทกถากุล-1,500,000-30.000
TNHนายจตุพร สิหนาทกถากุล-2,500,000-50.0021,540,000
TNHSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-2,706,200-54.120
TNHUBS AG SINGAPORE BRANCH-3,471,725-69.430
PAEนางเยาวณี นิรันดร100,000,00087.00100,000,000
PAEนายแสวง ศิริจันทโรภาส100,000,00087.00100,000,000
PAEนายจิรวุฒิ คุวานันท์86,300,00075.0886,300,000
PAEนายธีระวุฒิ สู่สุข74,900,00065.1674,900,000
PAEนายเชิญพร เต็งอำนวย60,000,00052.2060,000,000
PAECREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH40,000,00034.8040,000,000
PAEนายวราวุธ ยันต์เจริญ37,300,00032.4537,300,000
PAEนางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์34,000,00029.5834,000,000
PAEนายปฏิญญา เทวอักษร30,300,00026.3630,300,000
PAEนายศักดิ์ชัย ยอดวานิช30,000,00026.1030,000,000
PAEนางวิภาวดี จิรรัตนชล22,000,00019.1422,000,000
PAEนายบุญฤทธิ์ เรืองวณิช20,000,00017.4020,000,000
PAEน.ส.มารยาท ตรีวิมล17,850,00015.5317,850,000
PAEนายไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์15,000,00013.0515,000,000
PAEนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี14,400,00012.5314,400,000
PAEนางนิภา ชลสายพันธ์14,100,00012.2714,100,000
PAEน.ส.อนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา14,000,00012.1814,000,000
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,025,7003.5093,763,600
PAEนายอัชดา เกษรศุกร์1,300,0001.1330,800,000
PAEนายธนวัฒน์ วงศ์นภาจันทร์655,0000.5715,105,800
PAEนางอโนทัย ทรงไท-10,000-0.0115,005,000
PAEนายอำนวย ศิริสร้อยเงิน-10,500,000-9.140
PAEนายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์-11,000,000-9.570
PAEนายสุทัศน์ ตรีโลจน์วงศ์-11,000,000-9.570
PAEนายสมมาตร เผ่าจินดา-11,055,000-9.620
PAEนายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์-13,000,000-11.310
PAEนายวรงค์ ภัทรชัยกุล-13,019,900-11.330
PAEนายพุฒิพัฒน์ อาริยะธนภาคย์-15,330,000-13.340
PAEนางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร-16,000,000-13.920
PAEนายไบรอัน โฆสิตคุณ-16,508,000-14.360
PAEนายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์-18,093,199-15.740
PAEนายวิบูลย์ ธนะพาสุข-19,349,700-16.830
PAECITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-1-20,000,000-17.400
PAEนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-20,000,000-17.400
PAEนางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล-24,887,000-21.650
PAEนางอัญชลี ปลื้มปัญญา-30,000,000-26.100
PAEนายจิรสิทธ วุฒิไกร-35,000,000-30.450
PAEนายกลวัชร ตั้งจารุ-50,000,000-43.500
PAEนายสุเทพ ศิริจันทโรภาส-50,000,000-43.500
CEIนายวิศิษฐ เดชะวิทยาธร20,193,130135.2920,193,130
CEIนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ8,961,00060.048,961,000
CEIนายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ8,495,87056.928,495,870
CEIนายสมศักดิ์ สถิตย์สุขเสนาะ3,650,00024.463,650,000
CEIนายปวินท์ เรืองวรบูรณ์3,325,00022.283,325,000
CEIนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,932,30012.951,932,300
CEIนายปกรณ์ ธีรธำรง1,910,00012.801,910,000
CEIนายธาวิต เจียรนันทะ1,350,0009.051,350,000
CEIนายธวัชชัย กรรณสูตร1,250,0008.381,250,000
CEIนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม1,200,0008.041,200,000
CEIนายชาญชัย เจียรจิตเลิศ1,060,0007.101,060,000
CEIนายธวัชชัย ตรีสุขเกษม1,040,0006.971,040,000
CEIน.ส.ชัญญาพัชญ์ คูพิพัฒน์วรากร1,000,0006.701,000,000
CEIนายกำพล สุลีสถิร1,000,0006.701,000,000
CEIนายคณพศ นิจสิริภัช1,000,0006.701,000,000
CEIนางพรพรรณ ธัญญศิริ324,5002.173,500,000
CEIนายวรวัฒน์ เกียรติคีรี-179,200-1.20954,300
CEIนายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์-600,000-4.022,380,000
CEIMISSYUHUA YAN-800,300-5.365,797,034
CEIน.ส.ศศิธร ผ่องอ่อน-1,020,000-6.830
CEIนายพีรพล สุวรรณนภาศรี-1,088,400-7.290
CEIนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์-1,100,000-7.370
CEIนายอนันต์ ตันตสิรินทร์-1,126,100-7.540
CEIนางพรรณา ชุ่มบัวทอง-1,254,500-8.410
CEIนายเมธา รังสิยาวรานนท์-1,288,100-8.630
CEIน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์-1,314,000-8.800
CEIนายธีรยุทธ์ กิตติภัทรกุล-1,500,000-10.050
CEIนายกิติชัย เดชไพบูลย์ยศ-1,843,000-12.350
CEIนายวิโรจน์ ทักษิณานุกร-2,030,000-13.600
CEIนายนรินทร์ พรชีวรัตน์-4,083,000-27.361,440,000
CEIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,236,300-81.9810,631,900
CEICREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-18,013,500-120.690
CEIบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-20,908,330-140.090
TLGFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED167,748,6782,096.86167,748,678
TLGFร้อยตรีหญิงพรเพ็ญ ลีนุตพงษ์33,660,000420.7533,660,000
HPFกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)25,908,800247.4325,908,800
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)12,000,000114.6012,000,000
HPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัสฟันด์8,819,30084.228,819,300
TLGFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,500,00081.2574,852,410
UNIPFนางสิริเกศ จิรกิติ1,000,0009.801,000,000
TLGFBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH389,4074.8735,389,407
UNIPFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)-1,000-0.011,259,100
UNIPFน.ส.สวรินทร์ ศศิทินกร-1,000,000-9.800
TLGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-4,122,000-51.5335,127,619
TLGFBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-5,295,400-66.1948,466,150
HPFกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-11,000,000-105.050
HPFกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)-14,000,000-133.700
TLGFธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) -18,458,500-230.7338,962,237
HPFกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี-30,611,000-292.340
TLGFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -38,822,850-485.290
TLGFBNY MELLON NOMINEES LIMITED -179,187,193-2,239.840

Fullscreen capture 12-Nov-14 91230 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...