วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (6 Oct 2014)

6 ตุลาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 9 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name : เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ , กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และอีกหลายกองทุนเปิด เทขาย JAS รวมกันกว่า 300 ล้านหุ้น : ใน 4 เดือนที่ผ่านมา กองทุนกสิกร ไทยทริกเกอร์ ไทยพาณิชย์ ซื้อ AP ในขณะที่ ณัฐพลและณัฐพล จุฬางกูร ขาย

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
JAS26-Feb-141-Oct-14
EFORL18-Mar-1430-Sep-14
WHAPF21-Mar-1422-Sep-14
TTTM1-Apr-1430-Sep-14
SSTPF20-Mar-1415-Sep-14
MONTRI20-Mar-1415-Sep-14
SBPF20-Mar-1415-Sep-14
AP12-May-1426-Sep-14
CSS26-Aug-141-Oct-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
JASนายวิชัย วชิรพงศ์-43,724,000-282.020
JASกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-35,700,000-230.270
JASกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-62,288,000-401.760
JASบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-18,165,500-117.1761,057,700
JASกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-47,454,900-306.080
JASกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-53,486,000-344.980
JASบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-41,321,500-266.520
JASกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-41,796,000-269.580
APกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส22,877,800153.2822,877,800
APกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)16,571,400111.0316,571,400
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล11,620,40077.8627,320,420
APกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล6,209,70041.6033,406,080
JASบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)94,840,000611.7294,840,000
JASบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)19,194,700123.8157,293,500
APนายณัฐพล จุฬางกูร-21,072,300-141.180
APนายทวีฉัตร จุฬางกูร-57,300,000-383.910
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,765,500-22.973,864,100
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -46,922,757-302.65757,080,168
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -15,431,120-103.39321,787,128

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
JASบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)94,840,000611.7294,840,000
JASSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED77,271,206498.40139,101,540
JASนางราณี เอื้อทวีกุล62,000,000399.9062,000,000
JASCHASE NOMINEES LIMITED 1546,909,520302.5799,360,900
JASHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,323,688247.1938,323,688
JASBNY MELLON NOMINEES LIMITED23,692,900152.8274,735,400
JASบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)19,194,700123.8157,293,500
JASABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD13,000,00083.85317,233,500
JASNORTRUST NOMINEES LTD.-663,600-4.28115,827,400
JASTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100-674,910-4.3550,377,960
JASGOLDMAN SACHS & CO-7,186,835-46.3636,224,165
JASนางวลัยพร สมภักดี-15,255,200-98.4037,978,500
JASบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-18,165,500-117.1761,057,700
JASนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล-32,161,800-207.4475,074,800
JASกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-35,700,000-230.270
JASบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-41,321,500-266.520
JASCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC-41,500,000-267.680
JASกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-41,796,000-269.580
JASCHASE NOMINEES LIMITED 1-42,185,879-272.100
JASนายสิทธิชัย มาธนชัย-43,176,600-278.490
JASนายวิชัย วชิรพงศ์-43,724,000-282.020
JASEAST FOURTEEN LIMITED-FORWARD INTERNATIONAL DIVIDEND FUND-45,305,325-292.220
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -46,922,757-302.65757,080,168
JASกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-47,454,900-306.080
JASกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-53,486,000-344.980
JASกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-62,288,000-401.760
JASHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A-86,335,500-556.860
APนายศิริศักดิ์ สนโสภณ49,200,000329.6449,200,000
APSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED36,463,300244.3081,433,080
APกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส22,877,800153.2822,877,800
APNORTRUST NOMINEES LTD.19,407,700130.03177,895,555
APกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)16,571,400111.0316,571,400
APUBS AG SINGAPORE BRANCH15,603,600104.5415,603,600
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล11,620,40077.8627,320,420
APกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล6,209,70041.6033,406,080
APSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,946,50013.0418,416,400
APCHASE NOMINEES LIMITED 50897,1006.0135,000,000
APนางศิริรัตน์ วิภวศุภกร-2,000,000-13.4052,248,376
APDANSKE BANK A/S-8,102,359-54.2915,990,325
APHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-8,497,600-56.9333,824,940
APTHE BANK OF NEW YORK MELLON-14,606,400-97.860
APTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-14,805,580-99.200
APนายชัยรัตน์ ธรรมพีร-15,000,000-100.500
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -15,431,120-103.39321,787,128
APHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C-18,116,200-121.380
APนายณัฐพล จุฬางกูร-21,072,300-141.180
APนายทวีฉัตร จุฬางกูร-57,300,000-383.910
APTHE BANK OF NEW YORK MELLON-85,800,900-574.870
CSSนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง6,200,00037.826,200,000
CSSนายวิเชียร อิทธิแสง5,897,56535.9838,032,875
CSSนายสุรพงษ์ อติชาติศักดิ์5,607,90034.215,607,900
CSSนายธนพล ทองประเสริฐ4,167,30025.424,167,300
CSSนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา4,166,60025.424,166,600
CSSนายปรีชา อรุณยิ่งมงคล3,800,00023.183,800,000
CSSนายเกรียง ศรีอัษฎาพร1,550,0009.467,500,000
CSSนายเมธา เตมีศรีสุข-90,000-0.556,748,462
CSSนายมนตรี กังสวิวัฒน์-93,500-0.5725,054,115
CSSนายสุกิจ กังสวิวัฒน์-900,000-5.4919,612,725
CSSนายสกล สัณหฉวี-950,000-5.8016,306,100
CSSCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-1,000,000-6.109,798,600
CSSนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-2,500,000-15.254,500,000
CSSนายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์-2,738,600-16.7112,062,238
CSSนางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล-3,081,825-18.8014,200,000
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,765,500-22.973,864,100
CSSนางอรณี เมฆมณี-4,002,200-24.4112,100,075
CSSนางวันดี กังสวิวัฒน์-4,668,100-28.4815,300,725
CSSนายบรรยเวกษก์ ธารทอง-6,300,000-38.438,096,462
CSSน.ส.สุดารัตน์ อิทธิแสง-8,428,565-51.410
TTTMนายเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล8,0000.9869,000
TTTMนายยิ่ง พฤกษ์วัฒนานนท์5,0000.6173,200
TTTMนายมานะ ศรีพิทักษ์3,2000.39131,400
TTTMนายวชิระ ทยานาราพร-60,000-7.350
EFORLนายชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์401,000,000649.62401,000,000
EFORLนายปรีชา นันท์นฤมิต185,000,000299.70185,000,000
EFORLUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED59,050,00095.66124,050,000
EFORLน.ส.ชยาภรณ์ คงเจริญกิจกุล57,750,00093.5657,750,000
EFORLนายสมชาย โรจนโสภากุล56,500,00091.5356,500,000
EFORLนายวิสูตร์ มีนชัยนันท์53,000,00085.8653,000,000
EFORLนายวีระพงศ์ รอบสันติสุข3,749,4006.0757,803,800
EFORLนางประไพศรี มโนมยางกูร-1,600,000-2.5951,413,300
EFORLนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์-2,825,700-4.58398,944,300
EFORLน.ส.ณัฐกานต์ ฮึกหาญวิทย์-6,500,000-10.53117,115,000
EFORLน.ส.ลักษิญา อาลัยผล-8,500,000-13.77300,000,000
EFORLนายพุฒิเมศ วรฤทธินภา-11,165,100-18.09239,834,900
EFORLนายพิสิฎฐ์ ภิสสาสุนทร-16,435,000-26.62433,565,000
EFORLนางสุพัตรา มีนชัยนันท์-20,000,000-32.4070,310,000
EFORLนายณคม ถาวรธวัช-42,670,800-69.1377,863,700
EFORLนายอธิสันต์ จิรารยะพงศ์-50,000,000-81.000
EFORLนางพรรณทิภา ชนันทรานนท์-51,292,500-83.090
EFORLนางดรุณี รินชัย-71,678,200-116.120
EFORLนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์-76,891,700-124.5668,991,600
EFORLนายวิทยา จักรเพ็ชร-83,000,000-134.460
EFORLน.ส.อลิสา เลิศเดชเดชา-111,709,000-180.970
EFORLMR.TEH LEONG-129,895,200-210.430
EFORLนายสุพจน์ ตรัยวนพงศ์-135,793,000-219.980
EFORLนายวิศิษฐ ฐิติรุ่งเรือง-170,690,000-276.520
EFORLนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์-265,360,600-429.88149,500,000
EFORLนายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์-425,109,800-688.680

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...