วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (15 Oct 2014)

15 ตุลาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 14 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name : ในช่วงเวลาไม่ถึง 2 เดือน วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล ภรรยาเสี่ยจึง ขาใหญ่ วันชัย พันธุ์วิเชียร  และเจ้าพ่อนิคมอุตสหกรรม ดิเรก วินิชบุตร รวมถึง VI นเรศ งามอภิชน ลุยซื้อ หุ้น SIRI
รวมกันกว่า 500 ล้านหุ้น , เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ขาย TAE แล้ว , ในช่วง 4 เดือนเศษที่ผ่านมา วิชัย ทองแตง ซื้อ TWZ 510 ล้านหุ้น , สำนักงานประกันสังคมเก็บ MCOT เพิ่ม,กองทุนรวมของกรุงศรี ลดพอร์ท TCAP ลง แต่ ดร.นิเวศน์ยังถือเท่าเดิม

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
EE14-Mar-1410-Oct-14
MCOT13-Mar-148-Oct-14
YNP13-Mar-143-Oct-14
TCAP18-Apr-147-Oct-14
TF7-May-143-Oct-14
AJD14-May-149-Oct-14
IFEC14-May-143-Oct-14
TWZ15-May-143-Oct-14
TAE2-Jun-147-Oct-14
SIRI19-Aug-1410-Oct-14
POPF13-Aug-142-Oct-14
TVD29-Aug-147-Oct-14
GRAMMY29-Aug-143-Oct-14
SENA1-Sep-146-Oct-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
TAEนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบลจ.แอสเซทพลัส จก.-10,000,000-44.000
TWZนายวิชัย ทองแตง510,000,000265.20510,000,000
SIRIนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล177,960,171380.83177,960,171
SIRIนายนเรศ งามอภิชน90,000,000192.6090,000,000
MCOTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,861,20037.786,685,200
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล-225,000-7.938,247,600
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-614,500-21.6622,522,900
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,288,200-45.4112,542,900
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์-10,298,700-363.030
SIRIนายวันชัย พันธุ์วิเชียร225,000,000481.50225,000,000
TAEนายสมเกียรติ ลิมทรง5,720,49225.175,720,492
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร372,7005.22114,008,022
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร74,8001.0546,000,000
SIRIนายดิเรก วินิชบุตร67,335,900144.10116,335,911
SENAนายวิทวัส พรกุล12,0000.043,612,000
POPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์5,8000.079,275,900
POPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)358,1004.1910,900,000
EEบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)17,871,70024.4817,871,700
SIRIบริษัท ที.เอส. สตาร์ จำกัด-130,000,000-278.200
IFECบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด-5,085,580-38.400
SIRIบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)-14,815,200-31.70189,859,200
TFบริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด5,6001.011,306,950
TFบริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,1000.385,131,350
TFบริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด3,2000.581,955,920
TFบริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด1,4000.252,070,800
TCAPบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-500,000-17.639,641,500
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)52,254,614111.8252,254,614
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)-69,799,900-149.370
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,318,627434.23190,241,750
TFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,500-3.511,937,100
SIRIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 70,319,738150.48640,613,896
MCOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,873,900-98.9415,753,306
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,589,400113.8411,801,700
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,744,52143.375,744,521
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38,938,914-20.2536,678,386
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 690,9002.0510,049,907
TVDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 369,2001.323,217,000

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,318,627434.23190,241,750
TCAPMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK8,446,600297.748,446,600
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED3,975,917140.1511,272,600
TCAPBNY MELLON NOMINEES LIMITED3,200,100112.8015,255,300
TCAPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND2,059,20072.5911,171,900
TCAPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,019,20071.1853,977,682
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED 501,852,12665.2915,000,658
TCAPNORTRUST NOMINEES LTD.1,679,20059.1939,680,200
TCAPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,221,70043.0634,877,269
TCAPนายปิยะ ชื่นชมเดช210,0007.407,650,000
TCAPCLEARSTREAM NOMINEES LTD-206,500-7.289,177,445
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล-225,000-7.938,247,600
TCAPบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-500,000-17.639,641,500
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-614,500-21.6622,522,900
TCAPน.ส.อตินุช ตันติวิท-999,400-35.2315,866,272
TCAPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-1,123,200-39.5915,681,074
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,288,200-45.4112,542,900
TCAPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-4,026,900-141.9517,998,555
TCAPJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND-7,162,838-252.490
TCAPCREDIT SUISSE AG,-8,361,800-294.750
TCAPMR.COLIN PETROULAS-9,500,000-334.880
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์-10,298,700-363.030
TFบริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด5,6001.011,306,950
TFบริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด3,2000.581,955,920
TFนายกัมพล ตติยกวี2,5000.451,906,400
TFบริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,1000.385,131,350
TFบริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด1,4000.252,070,800
TFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,500-3.511,937,100
SIRIUBS AG SINGAPORE BRANCH260,262,190556.96393,167,562
SIRIนายวันชัย พันธุ์วิเชียร225,000,000481.50225,000,000
SIRIนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล177,960,171380.83177,960,171
SIRIนายนเรศ งามอภิชน90,000,000192.6090,000,000
SIRIนายพงศธร ศิริธรรม83,944,200179.6483,944,200
SIRIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 70,319,738150.48640,613,896
SIRIนายดิเรก วินิชบุตร67,335,900144.10116,335,911
SIRIนายพิชัย กัญจนาภรณ์62,000,000132.6862,000,000
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)52,254,614111.8252,254,614
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 5022,440,80048.02202,959,300
SIRIน.ส.ชญาภา จูตระกูล20,422,50043.70205,837,140
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 4218,626,00039.86183,964,400
SIRIนายอภิชาติ จูตระกูล17,770,08638.0383,422,194
SIRIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD7,854,20016.8168,941,400
SIRIนายพิพัฒน์ เตียธวัฒน์2,000,0004.2872,000,000
SIRITHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-261,370-0.5661,493,203
SIRISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,768,800-3.79171,525,414
SIRIบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)-14,815,200-31.70189,859,200
SIRIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-49,937,800-106.87149,165,749
SIRIUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-50,000,000-107.000
SIRIนายชัชชัย กีรติวรสกุล-55,300,000-118.340
SIRIนายคีรี กาญจนพาสน์-58,000,000-124.120
SIRIนางจิดาภา กันตสุสิระ-64,925,000-138.940
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)-69,799,900-149.370
SIRIบริษัท ที.เอส. สตาร์ จำกัด-130,000,000-278.200
SIRIนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-150,000,000-321.000
SIRILITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38-260,262,190-556.960
MCOTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,809,37497.634,809,374
MCOTนายชาญชัย กุลถาวรากร4,231,50085.904,231,500
MCOTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,861,20037.786,685,200
MCOTN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR1,000,00020.306,500,000
MCOTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์175,6003.564,719,600
MCOTGIC PRIVATE LIMITED - H-4,471,900-90.780
MCOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,873,900-98.9415,753,306
MCOTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-6,930,956-140.700
MCOTGIC PRIVATE LIMITED - C-14,366,800-291.650
AJDนายกำพล วิระเทพสุภรณ์21,416,300321.2421,416,300
AJDนายศิริชัย เทนอุทัย10,000,200150.0010,000,200
AJDน.ส.ธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล8,280,000124.208,280,000
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,589,400113.8411,801,700
AJDน.ส.จินตนา มีมะโน7,002,100105.0313,533,000
AJDนายสุนทร ดีวงกิจ6,920,300103.806,920,300
AJDนายวรดิศ ธนภัทร5,000,00075.005,000,000
AJDนายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา4,870,00073.054,870,000
AJDนายประวิทย์ จิตรทหาร4,500,00067.504,500,000
AJDนายวิโรจน์ ก่อสินเจริญ4,334,30065.014,334,300
AJDนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา4,096,40061.454,096,400
AJDนายไพบูลย์ เตชกนก3,884,00058.263,884,000
AJDนายพลเสฏฐ์ เตือนกุล3,827,00057.413,827,000
AJDนายชูเกียรติ รุจนพรพจี3,415,00051.233,415,000
AJDน.ส.จุไรรัตน์ บวรสุข3,134,80047.023,134,800
AJDน.ส.จินดา มีมะโน100,0001.5061,500,000
AJDนายธเนศพล บูรพาสกุล-425,000-6.384,275,000
AJDน.ส.ศิริพร สมบูรณ์วิวัฒน์-3,400,000-51.000
AJDนางธนิดา ธัญสุนทราเดช-3,400,000-51.000
AJDนายไกรสร ฉัตรเลขวนิช-3,430,000-51.450
AJDนางสมใจ วสีพันธ์พงศ์-3,748,900-56.239,151,100
AJDน.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา-3,828,500-57.430
AJDนายสมชาย สาธิตอเนกชัย-4,000,000-60.000
AJDนางเจตสุภา ณัฐพฤกษ์-4,240,000-63.600
AJDนายธีรเดช ศิริประภาวัฒน์-4,450,000-66.750
AJDนางยุ้น พันทะเสน-4,654,500-69.8216,122,300
AJDน.ส.ศุรวีร์ วสีพันธ์พงศ์-11,705,300-175.580
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร372,7005.22114,008,022
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร74,8001.0546,000,000
IFECนายมิตรพัน สถาวรมณี17,914,300135.2517,914,300
IFECนายอานนท์ชัย วีระประวัติ16,000,000120.8016,000,000
IFECนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร13,470,000101.7041,400,000
IFECนางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์11,752,50088.7318,000,000
IFECนายไกรวุฒิ คุณะเกษม9,375,10070.789,375,100
IFECนายมานิต มัสยวาณิช9,300,00070.229,300,000
IFECนายจรัส โลหะ8,535,00064.448,535,000
IFECนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์8,000,00060.4095,051,814
IFECนายสนิท ดุษฎีโหนด6,330,00047.796,330,000
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,744,52143.375,744,521
IFECนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร5,649,62042.6543,895,420
IFECนายจตุพล กิจกาญจนมงคล5,240,00039.565,240,000
IFECนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า5,112,00038.605,112,000
IFECนางนันท์นภา สวนใจเย็น5,050,00038.135,050,000
IFECน.ส.สุภาวรรณ สงวนถ้อยคำ5,024,70037.945,024,700
IFECนายจิรสิทธ วุฒิไกร5,000,00037.755,000,000
IFECนายเสถียร ภู่ประเสริฐ600,0004.539,000,000
IFECนายทวี กุลเลิศประเสริฐ-1,825,750-13.7814,405,150
IFECนางอภิญญา เศรษฐพัฒนชัย-3,897,995-29.436,740,500
IFECนายอนันต์ ตันตสิรินทร์-3,984,840-30.0913,650,000
IFECบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด-5,085,580-38.400
IFECน.ส.ศศิธร ผ่องอ่อน-5,210,000-39.340
IFECนายวีรศักดิ์ พรรณสวัสดิ์-5,260,500-39.720
IFECนายวิบูลย์ พันทรัพย์กุล-5,656,494-42.710
IFECนางเจริญศรี เจริญกุล-5,776,260-43.610
IFECนายสถาพร โพธิ์ทอง-10,328,314-77.980
IFECน.ส.กานติมา ศิระวงษ์ธรรม-13,114,615-99.020
IFECนายดำริห์ เอมมาโนชญ์-15,750,000-118.910
IFECLEEDON HEIGHTS GLOBAL LTD-21,000,000-158.550
IFECนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ-21,685,000-163.720
IFECนายวิศิษฐ เดชะวิทยาธร-31,500,000-237.830
IFECนายแสวง ศิริจันทโรภาส-31,500,000-237.830
IFECUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-51,700,000-390.340
EEบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)17,871,70024.4817,871,700
EEนางขันทอง อุดมมหันติสุข2,265,7003.1024,581,700
EEนายวรเจตน์ อินทามระ-11,220,000-15.37600,000,000
EEนายกัลป์ อดิเรกสาร-15,000,000-20.550
EEนายวีระพล อดิเรกสาร-26,500,000-36.310
EEนางพิรดา อินทามระ-35,714,285-48.9362,800,000
EEนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-60,000,000-82.200
EEนายสุธาบดี สัตตบุศย์-102,182,000-139.990
TWZนายวิชัย ทองแตง510,000,000265.20510,000,000
TWZนายสิปปกร ขาวสอาด250,530,000130.28250,530,000
TWZนายจาตุรนต์ โกมลมิศร์220,300,474114.56334,511,174
TWZนายเมธินทร์ สมนึก180,000,00093.60180,000,000
TWZนายสมชาย อโณทัยยืนยง108,187,00056.26108,187,000
TWZนายพุทธชาติ รังคสิริ91,428,57147.54541,428,571
TWZนายวิทยา นราธัศจรรย์65,712,43034.1765,712,430
TWZท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล60,000,00031.2060,000,000
TWZนางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์58,170,00030.2558,170,000
TWZนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์56,580,00029.4256,580,000
TWZนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์39,000,00020.2839,000,000
TWZนายภาณุพงศ์ ศักดาทร9,290,4904.8331,898,390
TWZนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-2,000,000-1.0437,230,700
TWZนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์-12,544,200-6.520
TWZนายชัยยงค์ ศักดิ์ทวีวงศ์-12,800,000-6.660
TWZนายเกียรติบูรณ์ อังควิชัย-13,097,000-6.810
TWZนายไชยันต์ จิตรพึงธรรม-13,300,000-6.920
TWZนายน้ำ ชลสายพันธ์-15,000,000-7.800
TWZนายพิทักษ์ อริยฤทธิ์-15,060,000-7.830
TWZนายสุขเกษมชัย ภัทรพงศ์พลิน-19,000,000-9.880
TWZน.ส.วารุณี เจริญช่าง-19,499,900-10.140
TWZนายกาณฑ์ พัสตราวนิช-20,000,000-10.400
TWZนางเจิดนภางค์ ประดิษฐ์-20,500,000-10.660
TWZน.ส.ดุจเดือน วรินทร์-23,994,700-12.480
TWZนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม-34,216,800-17.790
TWZนายณัฎฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์-34,644,700-18.020
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38,938,914-20.2536,678,386
TWZนายอุดม คณาศรีนุวัติ-42,000,000-21.840
TWZนายวีระชาติ โลห์ศิริ-215,528,400-112.070
SENAนายพิพัฒน์ เศรษฐลิขิต28,420,00084.1228,420,000
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 690,9002.0510,049,907
SENAนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา555,0001.645,378,988
SENAนายรังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์280,0000.833,920,000
SENAนายวิทวัส พรกุล12,0000.043,612,000
SENAนายพรชัย เตาะเจริญสุข-360,000-1.073,640,000
SENAนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล-581,000-1.729,919,000
SENAMR.KENNETH RUDY KAMON-1,317,100-3.9015,380,900
SENAนายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล-2,054,000-6.085,446,000
SENAนายฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์-3,650,000-10.800
SENAนายนิติ ถาวร-4,185,400-12.390
SENAนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา-14,000,000-41.440
TVDนายทิตนนท์ นาคะศิริ2,652,5009.502,652,500
TVDนายชัชพล พิทยาธิคุณ2,614,5009.362,614,500
TVDนางสุพินดา ชูสกุล710,6002.547,912,600
TVDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 369,2001.323,217,000
TVDนายนครชัย อรัณยกานนท์44,0000.162,919,000
TVDนางสมใจ โสจินตฤทธิ์-45,800-0.163,506,500
TVDน.ส.มาดาพร เวชสุภาพร-100,000-0.365,605,900
TVDนายไพบูลย์ มัทธุรนนท์-1,100,000-3.9430,579,667
TVDน.ส.สุวรรณี บุษราคัมวงษ์-3,726,125-13.340
TVDน.ส.อิศรา วิทยฐานกรณ์-11,441,215-40.9625,061,000
TVDนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ-11,920,200-42.670
POPFนางสาวจุฑามาศ สันติหิรัญวงศ์2,400,00028.082,400,000
POPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)358,1004.1910,900,000
POPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์5,8000.079,275,900
POPFมหาวิทยาลัยมหิดล -1,196,900-14.002,441,900
POPFนายชาญชัย วงศ์ประเสริฐผล-2,050,000-23.990
POPFนางประพีร์ บุรี-2,654,000-31.058,346,000
POPFนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-3,000,000-35.100
TAEนายสมเกียรติ ลิมทรง5,720,49225.175,720,492
TAEนายบุญสิน จตุรพฤกษ์-1,500,000-6.6016,632,080
TAEนายไกรสีห์ ศิริรังษี-2,198,672-9.6741,200,000
TAEนายวิสิฐ ตันติสุนทร-2,263,100-9.9617,373,000
TAEนายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร-5,104,130-22.4628,322,657
TAEนายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์-9,500,000-41.800
TAEนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบลจ.แอสเซทพลัส จก.-10,000,000-44.000

Fullscreen capture 16-Oct-14 122202 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...