วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 พ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 12 พ.ค. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,086.27 -14.21 -1.29 1,099.10 1,086.27 5,246,319 34,470.34
SET100 1,668.28 -25.70 -1.52 1,690.94 1,668.28 2,550,129 27,187.55
SET50 765.27 -12.22 -1.57 776.06 765.27 991,353 20,876.57
mai 290.75 -1.59 -0.54 294.25 290.75 261,386 1,091.23

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 พ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,146.62 6.23 2,938.31 8.52 -791.69 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,992.88 14.48 4,319.39 12.53 673.49 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,997.94 17.40 6,964.88 20.21 -966.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,332.90 61.89 20,247.75 58.74 1,085.15 -

ณ วันที่ 12/05/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15,058 22,757 -7,699
ต่างชาติ 1,286 4,339 -3,053
ในประเทศ 32,402 21,650 +10,752

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...