วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 พ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 11 พ.ค. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,100.48 +14.92 +1.37 1,102.44 1,091.19 6,013,218 46,588.75
SET100 1,693.98 +24.69 +1.48 1,697.51 1,678.75 3,176,059 36,815.83
SET50 777.49 +11.53 +1.51 779.28 770.39 1,674,090 29,087.72
mai 292.34 +2.93 +1.01 292.70 289.50 260,557 736.12

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 พ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,858.17 14.72 3,008.28 6.46 3,849.89 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,446.81 11.69 5,508.03 11.82 -61.22 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,809.13 21.05 7,457.90 16.01 2,351.23 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,474.63 52.53 30,614.53 65.71 -6,139.90 -

ณ วันที่ 11/05/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,648 12,970 -1,322
ต่างชาติ 2,782 1,386 +1,396
ในประเทศ 22,907 22,981 -74

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...