วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Nov 2015)

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 1 พฤศจิกายน2558 ที่ผ่านมา 8 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

ณัฐพล และ ทวีฉัตร จุฬางกูร เพิ่มพอร์ท PSL

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PSLนายณัฐพล จุฬางกูร46,573,013316.7073,795,613
PSLนายทวีฉัตร จุฬางกูร11855100*80.6111,855,100
MBKนายปริญญา เธียรวร400,0005.6023,400,000
RAMนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล2,7005.6298,200


การเคลื่อนไหวกองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
MBKกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-2,389,400-33.4521,521,200
MBKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,829,03425.6142,176,451
MBKกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-179,300-2.5140,072,000
PSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,150,618171.0291,142,981
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,827,6365.0814,097,249
CEIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1932900*-2.01ต่ำกว่า 0.5%
FNSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 596,6002.792,399,000
TMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1762800*3.911,762,800
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,099,900-0.3654,988,800


การเคลื่อนไหวทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
RAMนายแพทย์เรวัติ นิพัทธโกศลสุข-140,000-291.2080,000
RAMทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย-200,000-416.00127,499
RAMนายฐิติ ชนะภัย117500*244.40117,500
RAMน.ส.ดาราพราว ชนะภัย100000*208.00100,000
RAMนายธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข80000*166.4080,000
RAMบริษัท สินแพทย์ จำกัด17,60036.61113,000
RAMนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล2,7005.6298,200
MBKDBS BANK LTD36170000*506.3836,170,000
MBKDBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients-35984000*-503.78ต่ำกว่า 0.5%
MBKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED10938830*153.1410,938,830
MBKSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY10321794*144.5110,321,794
MBKNORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT9,497,517132.9743,188,944
MBKกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-2,389,400-33.4521,521,200
MBKN.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.2,016,70028.2313,447,400
MBKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,829,03425.6142,176,451
MBKGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL1,417,50019.8514,090,500
MBKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-1,268,002-17.7515,258,560
MBKUBS AG HONG KONG BRANCH-1,200,000-16.8016,800,000
MBKนายปริญญา เธียรวร400,0005.6023,400,000
MBKกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-179,300-2.5140,072,000
MBKนางอัญชลี เกิดผล15,0000.2113,695,000
PSLบริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด176,232,3291,198.38442,857,535
PSLนายณัฐพล จุฬางกูร46,573,013316.7073,795,613
PSLMR.KHALID MOINUDDIN HASHIM43,795,425297.81131,386,275
PSLบริษัท เกรนเทรด จำกัด37,966,825258.17112,634,825
PSLBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE-37,083,978-252.1720,687,778
PSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,150,618171.0291,142,981
PSLNORBAX, INC.14555215*98.9814,555,215
PSLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY12,006,92981.6533,234,583
PSLนายทวีฉัตร จุฬางกูร11855100*80.6111,855,100
PSLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED10710547*72.8310,710,547
PSLนายสุทัศ เหลืองด่านสกุล10520700*71.5410,520,700
PSLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA10012729*68.0910,012,729
PSLNORBAX INC.,-9685411*-65.86ต่ำกว่า 0.5%
PSLMISSNISHITA SHAH9,468,53764.39108,054,537
PSLRBC INVESTOR SERVICES TRUST8069633*54.878,069,633
PSLGEDRA ENTERPRISES INC5,817,14739.5617,451,441
PSLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,082,52534.5619,418,670
PSLBANQUE PICTET & CIE SA4,884,90033.2214,654,700
PSLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,511,666-30.6820,908,294
PSLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,980,25027.0712,809,350
PSLบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด3,864,60926.2811,465,009
PSLนายพิสิฐ ธนถาวรลาภ3,671,00024.9611,069,100
PSLMR.SALIL SEVANTILAL SHAH3,328,30022.639,984,900
SENAนายเมธา รังสิยาวรานนท์-8753257*-24.33ต่ำกว่า 0.5%
SENAนางฉวี เจียรสุวรรณ6,398,70017.7930,545,850
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,827,6365.0814,097,249
SENAนางสุธิดา อุปถัมภ์-1,587,400-4.4113,011,885
SENAนายรังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์270,0000.756,670,000
SENAนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา-235,800-0.665,837,772
SENAนายสหัสชัย รักมนุษย์150,0000.425,050,000
SENAนายชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม5000.0027,817,757
CEIนายเปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล218075973*226.80218,075,973
CEIนายวิศิษฐ เดชะวิทยาธร83,503,56386.84103,696,693
CEIKIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED-50839870*-52.87ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ50429600*52.4550,429,600
CEIนายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร48800000*50.7548,800,000
CEIABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD39,786,50041.3848,968,000
CEIนายทวี กุลเลิศประเสริฐ35000000*36.4035,000,000
CEIMRS.YUHUA YAN30190368*31.4030,190,368
CEIนายวีระ วินิตจรัส21,716,66622.5925,366,666
CEIน.ส.เวน ลี ไต้18962986*19.7218,962,986
CEIนางพรพรรณ ธัญญศิริ16,960,00017.6420,620,000
CEIน.ส.ปราณิศา เตชะสิทธิ15228266*15.8415,228,266
CEIนางนวรัตน์ โลกาพัฒนา14500000*15.0814,500,000
CEIนายปนิธิ์ เรืองวรบูรณ์11,300,00011.7514,300,000
CEIนายอนันต์ ตันตสิรินทร์11,255,26611.7113,173,066
CEIนายสุชาติ เกตุโตประการ10004100*10.4010,004,100
CEIน.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์10000000*10.4010,000,000
CEIนายชาญชัย เจียรจิตเลิศ9,940,00010.3411,000,000
CEIนายวิโรจน์ ทักษิณานุกร9,680,03310.0712,000,033
CEIนายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์9,163,3339.5311,543,333
CEIนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ-8961000*-9.32ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายสาทิส ตัตวธร8300000*8.638,300,000
CEIนายปกรณ์ ธีรธำรง6828000*7.106,828,000
CEIนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ6,500,0006.768,000,000
CEIนายธาวิต เจียรนันทะ6,240,0006.498,250,000
CEIนายวิโรจน์ ม้ามณี5,883,7666.127,321,866
CEIMISSYUHUA YAN-5660694*-5.89ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายธวัชชัย กรรณสูตร5,416,6665.636,666,666
CEIน.ส.ไต้ เหวิน ลี่-3555560*-3.70ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-2141900*-2.23ต่ำกว่า 0.5%
CEIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1932900*-2.01ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายวรวัฒน์ เกียรติคีรี-1495500*-1.56ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายอุทัย บุญประเสริฐ-1229000*-1.28ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายวีระเดช ภู่ชนะกิจ-1001000*-1.04ต่ำกว่า 0.5%
CEIน.ส.ชัญญาพัชญ์ คูพิพัฒน์วรากร-1000000*-1.04ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายกำพล สุลีสถิร-1000000*-1.04ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายกอบคุณ เธียรปรีชา8,784,90041.1123,999,900
FNSนายสมชาย ปัดภัย-4850000*-22.70ต่ำกว่า 0.5%
FNSMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-4,175,600-19.5426,476,955
FNSนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล-2500000*-11.70ต่ำกว่า 0.5%
FNSUBS AG SINGAPORE BRANCH2,270,40010.6326,187,790
FNSนายยุทธนา ลิขิตกำจร1880000*8.801,880,000
FNSนางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์1713000*8.021,713,000
FNSนายวินัย คล่องประกิจ-1534757*-7.18ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายวิทยา ราธาชัยนนท์1500000*7.021,500,000
FNSนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-1400000*-6.55ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายวิทวัส สุขสันติสุวรรณ-1340000*-6.27ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายวีรวัฒน์ อภิธนวิทย์-1278500*-5.98ต่ำกว่า 0.5%
FNSนางวีณา ติระตระกูลวิชยา-1,100,000-5.151,900,000
FNSนางประกายคำ ใบแก้ว800,0003.746,237,000
FNSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 596,6002.792,399,000
FNSนายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์-556,400-2.601,888,800
FNSนางประภาพรรณ อินนัดดา325,2001.522,093,500
FNSน.ส.ริศรา คล่องประกิจ122,8000.571,961,800
FNSนางมนต์รวี เดวิส110,0000.516,210,000
FNSนายภาวัต วรเมธพาสุข44,2000.211,299,200
FNSน.ส.มนัญญา พรจินดารักษ์-32,200-0.151,280,000
FNSนางจันทนา ทรัพย์ธานารัตน16,0000.071,500,000
TMCนายธนพล ฟูศรีเจริญ2245100*4.982,245,100
TMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1762800*3.911,762,800
TMCน.ส.ประพิมพ์ คงวัฒนา-800,000-1.781,879,700
TMCนางปิยะนุช เจนธรรมนุกูล-20,000-0.042,340,000
PAEนายชนะชัย ลีนะบรรจง129498300*22.01129,498,300
PAEนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-29317100*-4.98ต่ำกว่า 0.5%
PAEนายชินชัย ลีนะบรรจง28589400*4.8628,589,400
PAEนายจักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์-18717700*-3.18ต่ำกว่า 0.5%
PAEน.ส.กรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ17100000*2.9117,100,000
PAEนายวรพล ทังสมบัติ-16815000*-2.86ต่ำกว่า 0.5%
PAEนางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์-15383000*-2.62ต่ำกว่า 0.5%
PAEน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง15227000*2.5915,227,000
PAEนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-15187400*-2.58ต่ำกว่า 0.5%
PAEนางอโนทัย ทรงไท-11,133,100-1.8920,752,700
PAEนายอัชดา เกษรศุกร์5,000,0000.8539,000,000
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,099,900-0.3654,988,800


บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 2112558 84738

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...