วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Aug 2015)

ช่วง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ถึง 1 สิงหาคม 2558 1 เดือนที่ผ่านมา 35 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

BLAND ผู้ถือหุ้น Bigname หลายรายลดพอร์ทไป
โยโย่ สันติสิงหวังชา ซื้อ AJP
ธนาคารกรุงเทพขาย JAS จนหลุดผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ เปลี่ยนแปลง (หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) คงเหลือ (หุ้น)
CGH นายสดาวุธ เตชะอุบล 302,245,163 392.92 604,490,326
BLAND นายวัชระ แก้วสว่าง -220000000* -321.20 ต่ำกว่า 0.5%
UPA นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 111,736,800 193.30 215,172,500
BLAND นางวราณี เสรีวิวัฒนา -125087700* -182.63 ต่ำกว่า 0.5%
CGH นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 121,900,000 158.47 317,500,000
CGH นายทอมมี่ เตชะอุบล 114,299,172 148.59 215,617,414
AJP นายสันติ สิงหวังชา 9827203* 116.94 9,827,203
CGH นายเบน เตชะอุบล 86,367,777 112.28 215,435,554
AIRA นายทวีฉัตร จุฬางกูร 34,091,000 77.73 355,852,300
WORK นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 1,474,700 56.04 4,674,700
UPA น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 31,205,300 53.99 138,765,500
SCN นางวราณี เสรีวิวัฒนา 3,955,800 48.26 12,755,800
KYE ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง 156800* 44.53 156,800
KYE นายสมเกียรติ ลิมทรง -156800* -44.53 ต่ำกว่า 0.5%
IFEC นายนเรศ งามอภิชน 3,000,000 29.55 63,000,000
CGH น.ส.วราภรณ์ เตชะอุบล 20,000,000 26.00 45,221,300
VGI นายนเรศ งามอภิชน 5,000,000 23.00 105,000,000
AIRA นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ -8,500,000 -19.38 40,718,892
CGH นายสำเริง มนูญผล 14,767,711 19.20 143,769,222
WORK นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 500,000 19.00 4,000,000
STANLY นายวิชัย มิตรสันติสุข -100,000 -18.90 530,000
SCN นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 1,200,000 14.64 11,200,000
TAPAC นายอนุรักษ์ บุญแสวง -1632000* -10.28 ต่ำกว่า 0.5%
BLAND นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ -5,648,500 -8.25 169,057,200
TMILL นายอนุรักษ์ บุญแสวง 1455000* 5.76 1,455,000
EASTW นายมิน เธียรวร 477,300 5.49 21,477,300
AIRA นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ -1,388,900 -3.17 206,160,680
AIRA นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ -1,000,002 -2.28 40,361,708
AIRA นายณัฐพล จุฬางกูร 795,500 1.81 186,000,000
KYE นายบำรุง ศรีงาน -4,600 -1.31 227,000
TMILL นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 300,000 1.19 6,300,000

การเคลื่อนไหว กองทุน

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
HEMRAJบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -392558787*-1,672.30ต่ำกว่า 0.5%
TUFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -34,755,855-656.89535,470,425
JASธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-115611377*-578.06ต่ำกว่า 0.5%
TUFกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ29945600*565.9729,945,600
TLGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-34471519*-472.26ต่ำกว่า 0.5%
AJPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,544,404363.4834,258,504
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,951,892226.1715,116,272
HEMRAJกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-53000000*-225.78ต่ำกว่า 0.5%
TUFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)10,245,500193.64177,240,948
SCNกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด12332500*150.4612,332,500
SCNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9815300*119.759,815,300
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,618,501113.09397,045,906
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว5,469,800103.3834,981,500
PRINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -46,859,400-97.4798,531,276
WORKกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์2332900*88.652,332,900
GUNKULบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,872,31261.4718,044,505
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,736,130-58.59147,058,289
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ39395400*51.2139,395,400
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,878,78248.0619,678,842
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว36,554,70047.5273,109,400
GUNKULกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,744,57537.338,722,875
WORKบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด879,54033.422,411,640
CGHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด23,788,33330.9247,576,666
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 722374600*29.0922,374,600
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 822345000*29.0522,345,000
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 1421905700*28.4821,905,700
GUNKULบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1,214,42525.996,072,125
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เงินทุนสร้างค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ-19697700*-25.61ต่ำกว่า 0.5%
PTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,468,800-23.7010,447,601
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ125,10023.641,624,200
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,006,70023.0827,465,700
WORKบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด598,34022.742,653,940
CGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,319,22421.2160,028,206
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว109,70020.731,534,100
PRINนายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)9300000*19.349,300,000
TREITกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์1854000*19.281,854,000
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด500,00019.004,000,000
PRINนายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)7300000*15.187,300,000
TAPACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,317,450-14.603,641,100
AIRAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,095,00013.9052,279,101
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,50010.08222,000
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,131,3249.5921,828,244
TCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 395,4008.944,758,570
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -43,200-8.161,871,710
TMILLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1725435*-6.83ต่ำกว่า 0.5%
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -20,829,900-6.4657,088,700
SIAMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,540,600-6.1314,168,500
BLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,852,426-5.62566,458,514
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ471,0005.4225,133,300
SANKOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2783900*4.682,783,900
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,240,0463.7241,356,181
TREITกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส352,0003.664,212,100
EASTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 281,4003.2426,828,920
IFECกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล58,9400.5810,257,751
TMWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,400-0.09327,300
LTXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,300-376,800


หุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ เปลี่ยนแปลง (หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) คงเหลือ (หุ้น)
BTS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,400,426 1,313.99 905,352,768
BTS กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 16,615,000 163.66 93,692,100
BTS กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 13,618,000 134.14 79,256,400
BTS กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว 10,376,500 102.21 71,911,700
BTS กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) -23,259,200 -229.10 87,469,500
BTS กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 -63959984* -630.01 ต่ำกว่า 0.5%
TUF UBS AG SINGAPORE BRANCH -21,500 -0.41 59,394,500
TUF MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC -26,007 -0.49 79,916,813
TUF MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT CLIENT GENERAL THB -172,226 -3.26 49,827,769
TUF นายเชง นิรุตตินานนท์ -800,000 -15.12 204,552,644
TUF กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 5,469,800 103.38 34,981,500
TUF HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -6,297,794 -119.03 50,541,272
TUF STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 7,919,947 149.69 171,135,557
TUF สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 10,245,500 193.64 177,240,948
TUF THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 15,071,574 284.85 44,419,080
TUF NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 18,449,897 348.70 72,114,974
TUF THE BANK OF NEW YORK MELLON -20,234,800 -382.44 97,852,056
TUF GIC PRIVATE LIMITED - C -24045300* -454.46 ต่ำกว่า 0.5%
TUF THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 25647400* 484.74 25,647,400
TUF GIC PRIVATE LIMITED 25714800* 486.01 25,714,800
TUF NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 26,544,803 501.70 102,734,260
TUF STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 28,528,469 539.19 131,266,835
TUF BNY MELLON NOMINEES LIMITED 29247480* 552.78 29,247,480
TUF กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 29945600* 565.97 29,945,600
TUF บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -34,755,855 -656.89 535,470,425
TUF CHASE NOMINEES LIMITED 1 -38446144* -726.63 ต่ำกว่า 0.5%
TUF NORBAX INC.,21 -38811600* -733.54 ต่ำกว่า 0.5%
TUF NORBAX INC., 52885956* 999.54 52,885,956
TUF นายเดชพล จันศิริ 60593272* 1,145.21 60,593,272
TUF THE BANK OF NEW YORK MELLON -72,671,556 -1,373.49 45,415,300
TUF CHASE NOMINEES LIMITED 91446116* 1,728.33 91,446,116
TUF นายไกรสร จันศิริ -103,000,000 -1,946.70 174,804,288
TUF นายดิสพล จันศิริ 105,344,200 1,991.01 134,416,108
TUF นางบุษกร จันศิริ -120,000,000 -2,268.00 56,330,432
BLA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,480,202 72.53 24,972,985
BLA กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 376,200 18.43 50,168,160
BLA กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 250,000 12.25 19,125,900
BLA กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 74,300 3.64 9,903,200
HEMRAJ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) -18,331,000 -78.09 53,790,000
HEMRAJ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -52443200* -223.41 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 -53000000* -225.78 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -56517334* -240.76 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION -66793000* -284.54 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) -83306900* -354.89 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ STATE STREET BANK EUROPE LIMITED -164528700* -700.89 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ CHASE NOMINEES LIMITED -259314400* -1,104.68 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อลูกค้า -294364867* -1,253.99 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -392558787* -1,672.30 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR -426589495* -1,817.27 ต่ำกว่า 0.5%
HEMRAJ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 2,280,490,039 9,714.89 9,014,154,410
BKI กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 47,800 17.49 1,366,613
BKI กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 32,400 11.86 1,169,000
JAS THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100 1,085,370 5.43 44,033,000
JAS นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล 4,383,400 21.92 116,304,900
JAS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,618,501 113.09 397,045,906
JAS Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund -27,401,800 -137.01 122,782,400
JAS นายสิทธิชัย มาธนชัย -35960500* -179.80 ต่ำกว่า 0.5%
JAS ม.ล.กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ 40000100* 200.00 40,000,100
JAS นายทิศชวน นานาวราทร -53900000* -269.50 ต่ำกว่า 0.5%
JAS บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก -63094600* -315.47 ต่ำกว่า 0.5%
JAS STATE STREET BANK EUROPE LIMITED -64,743,573 -323.72 154,955,978
JAS บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 66929200* 334.65 66,929,200
JAS HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 83803388* 419.02 83,803,388
JAS ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -115611377* -578.06 ต่ำกว่า 0.5%
JAS CHASE NOMINEES LIMITED -135527653* -677.64 ต่ำกว่า 0.5%
VGI นายนเรศ งามอภิชน 5,000,000 23.00 105,000,000
VGI CHASE NOMINEES LIMITED -7,335,889 -33.75 61,964,908
VGI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,736,130 -58.59 147,058,289
VGI STATE STREET BANK EUROPE LIMITED -29,120,962 -133.96 140,634,252
VGI NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC -55590904* -255.72 ต่ำกว่า 0.5%
VGI บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 266,492,200 1,225.86 1,566,380,592
BLAND นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 100 0.00 112,000,101
BLAND นายชัญญะ มหาดำรงค์กุล -1,000,000 -1.46 404,245,680
BLAND บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,852,426 -5.62 566,458,514
BLAND นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ -5,648,500 -8.25 169,057,200
BLAND STATE STREET BANK EUROPE LIMITED -6,068,100 -8.86 188,884,400
BLAND นายอนันต์ กาญจนพาสน์ 6,445,000 9.41 4,210,041,860
BLAND นายชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์ 29,200,000 42.63 229,436,602
BLAND MR.Jean-Marie Verbrugghe -30,000,000 -43.80 547,080,000
BLAND นายสมชาย กีรติยาพงษ์ 105000000* 153.30 105,000,000
BLAND บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -106221900* -155.08 ต่ำกว่า 0.5%
BLAND บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) -113318600* -165.45 ต่ำกว่า 0.5%
BLAND EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 115890000* 169.20 115,890,000
BLAND นางวราณี เสรีวิวัฒนา -125087700* -182.63 ต่ำกว่า 0.5%
BLAND น.ส.สรนา เยาวพงศ์ศิริ 143,272,941 209.18 276,929,582
BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 161,899,000 236.37 1,155,011,400
BLAND นายวัชระ แก้วสว่าง -220000000* -321.20 ต่ำกว่า 0.5%
BLAND น.ส.อัชรา วรศักดิ์นุกูล -429,800,000 -627.51 109,843,267
GUNKUL บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 1,214,425 25.99 6,072,125
GUNKUL ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 1,370,000 29.32 6,810,000
GUNKUL บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,400,000 29.96 7,000,000
GUNKUL กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 1,744,575 37.33 8,722,875
GUNKUL บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,872,312 61.47 18,044,505
GUNKUL CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 5,000,050 107.00 25,000,250
GUNKUL น.ส.นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์ 5,072,725 108.56 25,183,625
GUNKUL HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -8064000* -172.57 ต่ำกว่า 0.5%
GUNKUL นายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์ 8,340,925 178.50 26,341,025
GUNKUL UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 10,000,100 214.00 50,000,500
GUNKUL บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 131,923,550 2,823.16 659,617,750
EASTW THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,300 0.12 18,455,400
EASTW บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 281,400 3.24 26,828,920
EASTW กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 471,000 5.42 25,133,300
EASTW นายมิน เธียรวร 477,300 5.49 21,477,300
EASTW BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH -600,000 -6.90 43,992,900
EASTW BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH -920,000 -10.58 10,832,600
EASTW NORBAX INC., -1,020,900 -11.74 112,618,100
EASTW กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 2,006,700 23.08 27,465,700
IFEC กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 58,940 0.58 10,257,751
IFEC นายโสภณ พานิชพันธ์ -358,030 -3.53 9,543,570
IFEC นางนันท์นภา สวนใจเย็น 444,444 4.38 9,333,332
IFEC น.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล 450,000 4.43 9,350,000
IFEC นายอรรถวุฒิ สุจริต 450,000 4.43 9,450,000
IFEC นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ 467,055 4.60 9,808,166
IFEC นางแจ๋ว ภูสนาคม 500,000 4.93 9,400,000
IFEC นายเสถียร ภู่ประเสริฐ 570,000 5.61 11,170,000
IFEC นายมานิต มัสยวาณิช 596,000 5.87 12,516,000
IFEC นายแชมป์ ศรีโชคชัย 633,548 6.24 13,304,538
IFEC นายทวี กุลเลิศประเสริฐ 705,166 6.95 14,808,488
IFEC นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า -745,311 -7.34 9,348,488
IFEC นางประภาภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ 1,030,000 10.15 21,630,000
IFEC นายไกรวุฒิ คุณะเกษม 1,549,770 15.27 19,845,170
IFEC นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ -1,707,170 -16.82 26,149,440
IFEC นายอนันต์ ตันตสิรินทร์ -2,530,000 -24.92 9,840,000
IFEC น.ส.โสพิศ ภูสนาคม 2,569,000 25.30 17,200,000
IFEC นายสุรพงษ์ ภูสนาคม 2,845,000 28.02 17,745,000
IFEC นายนเรศ งามอภิชน 3,000,000 29.55 63,000,000
IFEC นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 3,265,000 32.16 83,930,000
IFEC นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์ 3,968,646 39.09 83,341,575
IFEC นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร 4,510,000 44.42 79,210,000
IFEC บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,878,782 48.06 19,678,842
IFEC นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ 5,110,553 50.34 107,321,638
IFEC บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) 10000000* 98.50 10,000,000
IFEC นายอธิสันต์ จิรารยะพงศ์ 14200000* 139.87 14,200,000
GLAND บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,240,046 3.72 41,356,181
GLAND นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 3,036,185 9.11 32,553,793
GLAND บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด 7,136,458 21.41 114,183,340
GLAND บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด 8,737,575 26.21 139,801,203
GLAND น.ส.รมณี บุญดีเจริญ 14,342,864 43.03 229,485,831
GLAND นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ 14,342,864 43.03 229,485,831
GLAND นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 15,897,531 47.69 254,360,498
GLAND บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด 16,503,107 49.51 264,049,716
GLAND บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด 17,397,026 52.19 278,352,423
GLAND KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 18,275,895 54.83 189,185,819
GLAND บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด -22,115,498 -66.35 29,969,834
GLAND นายคีรี กาญจนพาสน์ 30000000* 90.00 30,000,000
GLAND บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 67,680,177 203.04 1,082,882,838
GLAND บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด 125,103,449 375.31 2,001,655,210
GLAND บริษัท เคอาร์แอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัด -349601602* -1,048.80 ต่ำกว่า 0.5%
GLAND บริษัท เคอาร์แอนด์เเอสโซซิเอทส์ จำกัด 372908375* 1,118.73 372,908,375
WORK HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 394,180 14.98 4,361,780
WORK นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 500,000 19.00 4,000,000
WORK บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 598,340 22.74 2,653,940
WORK บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 879,540 33.42 2,411,640
WORK นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 1,474,700 56.04 4,674,700
WORK นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล -1600000* -60.80 ต่ำกว่า 0.5%
WORK นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 1,772,000 67.34 6,202,000
WORK นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล 1,886,820 71.70 3,731,620
WORK EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 2120240* 80.57 2,120,240
WORK กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 2332900* 88.65 2,332,900
WORK นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ -2500000* -95.00 ต่ำกว่า 0.5%
WORK บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 3,573,023 135.77 12,505,582
WORK บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,951,892 226.17 15,116,272
WORK MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 12,800,000 486.40 44,800,000
WORK นายปัญญา นิรันดร์กุล 21,941,040 833.76 114,293,640
WORK นายประภาส ชลศรานนท์ 22,082,500 839.14 114,788,750
SCN นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 1,200,000 14.64 11,200,000
SCN นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 2,137,100 26.07 11,624,600
SCN นางวราณี เสรีวิวัฒนา 3,955,800 48.26 12,755,800
SCN นายอธิสันต์ จิรารยะพงศ์ 6400000* 78.08 6,400,000
SCN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9815300* 119.75 9,815,300
SCN นายสมยศ อนันตประยูร -12180700* -148.60 ต่ำกว่า 0.5%
SCN กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 12332500* 150.46 12,332,500
SCN RBC INVESTOR SERVICES TRUST 18510000* 225.82 18,510,000
STANLY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY -300 -0.06 1,007,534
STANLY บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -43,200 -8.16 1,871,710
STANLY นายวิชัย มิตรสันติสุข -100,000 -18.90 530,000
STANLY กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 109,700 20.73 1,534,100
STANLY กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 125,100 23.64 1,624,200
AIRA นายณัฐพล จุฬางกูร 795,500 1.81 186,000,000
AIRA น.ส.นิดา แซ่ลี้ 920,000 2.10 118,520,000
AIRA นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ -1,000,002 -2.28 40,361,708
AIRA นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ -1,388,900 -3.17 206,160,680
AIRA นางดารัตน์ ผาติวุฒิ -2,355,000 -5.37 34,000,000
AIRA นางลดา ธาราทิพย์มนต์ -3,650,000 -8.32 60,000,000
AIRA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,095,000 13.90 52,279,101
AIRA นายคณิต สมิทธิวาสน์ -6,100,000 -13.91 31,300,000
AIRA นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี -7,322,000 -16.69 33,150,000
AIRA นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ -8,500,000 -19.38 40,718,892
AIRA นายปรัชญา เกียรติกิตติกุล 21465000* 48.94 21,465,000
AIRA นายทวีฉัตร จุฬางกูร 34,091,000 77.73 355,852,300
PTL THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT -502,900 -4.83 27,497,100
PTL นายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ 1,000,000 9.60 7,050,000
PTL น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 1,400,000 13.44 7,950,000
PTL บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,468,800 -23.70 10,447,601
PTL นางยุวเรศ ชูสกุล 2,565,000 24.62 17,780,000
PTL นายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์ 3,332,200 31.99 11,816,500
PTL EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD -5313500* -51.01 ต่ำกว่า 0.5%
PTL นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 6,200,000 59.52 24,950,000
PTL นายสมชาย ปัดภัย 6365200* 61.11 6,365,200
PTL นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล 7632000* 73.27 7,632,000
TCB นายกุลทีป พิชิตสิงห์ 100,000 2.26 1,800,000
TCB บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 395,400 8.94 4,758,570
TCB HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 539,200 12.19 13,821,700
TCB นายวชิระ ทยานาราพร 1555500* 35.15 1,555,500
TCB CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG 1744300* 39.42 1,744,300
TCB น.ส.วนิตา ทักราล -1922000* -43.44 ต่ำกว่า 0.5%
TCB CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH -1987400* -44.92 ต่ำกว่า 0.5%
TCB บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด -2077400* -46.95 ต่ำกว่า 0.5%
TCB บริษัท สิรินารังค์ จำกัด -2343000* -52.95 ต่ำกว่า 0.5%
TCB บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด -5810380* -131.31 ต่ำกว่า 0.5%
TCB CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. -47,167,040 -1,065.98 7,887,780
TCB SKI Carbon Black (Mauritius) Limited 55054820* 1,244.24 55,054,820
KYE นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ -2,000 -0.57 119,700
KYE นางศรีรัตน์ วาริการ 2,500 0.71 170,248
KYE นายบำรุง ศรีงาน -4,600 -1.31 227,000
KYE นายทิวา จิรพัฒนกุล 9,500 2.70 154,500
KYE บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,500 10.08 222,000
KYE นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 100,000 28.40 650,000
KYE ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง 156800* 44.53 156,800
KYE นายสมเกียรติ ลิมทรง -156800* -44.53 ต่ำกว่า 0.5%
AJP นายศรัณย์ ชินสุวพลา 571,000 6.79 2,871,000
AJP นายอธิษฐาน ตีระวนินทร 975,900 11.61 2,706,900
AJP นายชูเกียรติ รุจนพรพจี -1,254,198 -14.92 7,445,002
AJP นายพิรกร ทองใบใหญ่ -1323500* -15.75 ต่ำกว่า 0.5%
AJP นายสมิง รอดรัตษะ -1440000* -17.14 ต่ำกว่า 0.5%
AJP น.ส.กัณฐิยา พรฉัตรโชคชัย -1672600* -19.90 ต่ำกว่า 0.5%
AJP นางณัชชารีย์ ชลัมพุชจิรานนท์ 1,700,000 20.23 3,100,000
AJP นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย -2000000* -23.80 ต่ำกว่า 0.5%
AJP นายพันธุ์เทพ อึ้งอธิยุต 2,309,700 27.49 4,000,000
AJP พลตรีหญิงศรีกัญญา ทองใบใหญ่ -2405000* -28.62 ต่ำกว่า 0.5%
AJP นางเทวี เกริกฤทธิ์วณิช 2,910,200 34.63 4,550,000
AJP นายโชติชัย เจริญงาม 2986000* 35.53 2,986,000
AJP CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 3000000* 35.70 3,000,000
AJP นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 3,000,000 35.70 5,960,400
AJP น.ส.วศินี นรมัตถ์ 3085500* 36.72 3,085,500
AJP นายสุรเชษฐ์ ทิมสกุล 3110000* 37.01 3,110,000
AJP น.ส.จุไรรัตน์ บวรสุข 3200000* 38.08 3,200,000
AJP น.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ 3,400,020 40.46 5,450,020
AJP น.ส.ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล 3435000* 40.88 3,435,000
AJP นายวีระพล งามวงษ์วาน 3839745* 45.69 3,839,745
AJP นายวสันต์ บุญสิริสกุล -4352000* -51.79 ต่ำกว่า 0.5%
AJP นายคมสันต์ ทรงวุฒิวิชัย 6495100* 77.29 6,495,100
AJP นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 7,406,700 88.14 11,260,500
AJP นายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล 7,898,000 93.99 10,408,000
AJP นายอัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง 8,184,999 97.40 9,999,999
AJP นายอธิภู ลือชัยชนะกุล 9,147,754 108.86 11,355,454
AJP นายสันติ สิงหวังชา 9827203* 116.94 9,827,203
AJP นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์ 13,000,000 154.70 17,888,888
AJP นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 19,400,000 230.86 21,400,000
AJP บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,544,404 363.48 34,258,504
AJP บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด -46150000* -549.19 ต่ำกว่า 0.5%
AJP UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 63,799,100 759.21 71,150,000
CSS นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี -450,000 -2.03 7,050,000
CSS นายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน 781,388 3.52 17,658,831
CSS นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล 900,000 4.05 5,400,000
CSS นายกุลทีป พิชิตสิงห์ 1,001,000 4.50 6,001,000
CSS นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล 1,162,540 5.23 8,955,240
CSS CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 1,805,680 8.13 10,834,080
CSS นายณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์ 1,872,940 8.43 6,434,640
CSS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,131,324 9.59 21,828,244
CSS นายเมธา เตมีศรีสุข 2,490,752 11.21 10,589,214
CSS นายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี 2,752,500 12.39 9,537,500
CSS นายธนพล ทองประเสริฐ 3,109,760 13.99 18,658,560
CSS นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 3,279,480 14.76 23,576,880
CSS นายมนตรี กังสวิวัฒน์ 3,449,503 15.52 29,813,018
CSS นางเกษร เศวตวรรณรัตน์ 3,768,911 16.96 22,863,466
CSS นายเกรียง ศรีอัษฎาพร 4,200,000 18.90 22,300,000
CSS นายวิเชียร อิทธิแสง 4,284,255 19.28 17,122,530
CSS นายสกล สัณหฉวี 5,302,088 23.86 32,043,028
CSS นายยั่งยืน รัถการโกวิท -5649400* -25.42 ต่ำกว่า 0.5%
CSS น.ส.ชญาน์นันท์ อุตมะแสงจันทร์ 5854640* 26.35 5,854,640
CSS นายบรรยเวกษก์ ธารทอง -6861146* -30.88 ต่ำกว่า 0.5%
CSS นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 8,126,977 36.57 49,261,865
CSS นายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์ -8581138* -38.62 ต่ำกว่า 0.5%
CSS HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -9640000* -43.38 ต่ำกว่า 0.5%
CSS นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 10,862,342 48.88 60,854,054
CSS นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 34,330,837 154.49 205,985,025
LTX นายภากร บุญโพธิ์อภิชาติ 300 - 351,500
LTX ร.ต.กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ 1,800 - 872,500
LTX บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,300 - 376,800
LTX นายอัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา -63,400 - 400,000
LTX นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 307500* - 307,500
CGH นายฤทธิ์ คิ้วคชา 564,700 0.73 71,178,093
CGH นายสำเริง มนูญผล 14,767,711 19.20 143,769,222
CGH บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,319,224 21.21 60,028,206
CGH นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 18,300,000 23.79 36,600,000
CGH กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เงินทุนสร้างค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ -19697700* -25.61 ต่ำกว่า 0.5%
CGH น.ส.วราภรณ์ เตชะอุบล 20,000,000 26.00 45,221,300
CGH กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 21905700* 28.48 21,905,700
CGH กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 22345000* 29.05 22,345,000
CGH กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 22374600* 29.09 22,374,600
CGH นายขจรวุฒิ นำศิริกุล 23,450,266 30.49 46,900,532
CGH บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 23,788,333 30.92 47,576,666
CGH บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 24,666,776 32.07 49,333,552
CGH น.ส.พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย 25,000,000 32.50 50,000,000
CGH CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH 25,656,678 33.35 51,313,356
CGH MR.JASDEEP SINGH BHULLAR -30338800* -39.44 ต่ำกว่า 0.5%
CGH THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 31,730,000 41.25 64,399,000
CGH กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 36,554,700 47.52 73,109,400
CGH กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ 39395400* 51.21 39,395,400
CGH STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 52,794,300 68.63 117,836,200
CGH น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 60,000,000 78.00 120,000,000
CGH บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 84,277,100 109.56 153,061,800
CGH นายเบน เตชะอุบล 86,367,777 112.28 215,435,554
CGH นายทอมมี่ เตชะอุบล 114,299,172 148.59 215,617,414
CGH นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 120,000,000 156.00 133,618,900
CGH นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 121,900,000 158.47 317,500,000
CGH ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 124,826,700 162.27 249,653,400
CGH UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 150,000,000 195.00 300,000,000
CGH นายสดาวุธ เตชะอุบล 302,245,163 392.92 604,490,326
PRIN นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ 6300000* 13.10 6,300,000
PRIN นายธัช เกษมสิทธิโชค 6523500* 13.57 6,523,500
PRIN นายธนกิจ หล่อวัฒนพงษา -6598000* -13.72 ต่ำกว่า 0.5%
PRIN นายสุธน สิงหสิทธางกูร 6,604,200 13.74 15,138,500
PRIN นายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์ -6644200* -13.82 ต่ำกว่า 0.5%
PRIN นายชูชาติ ทองเจือพงษ์ -7000000* -14.56 ต่ำกว่า 0.5%
PRIN นายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) 7300000* 15.18 7,300,000
PRIN นายตรองอรรถ ณ นคร 7703500* 16.02 7,703,500
PRIN หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล 7748700* 16.12 7,748,700
PRIN นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) 9300000* 19.34 9,300,000
PRIN น.ส.ปิยวรรณ แซ่เสอ -10404200* -21.64 ต่ำกว่า 0.5%
PRIN บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 12509300* 26.02 12,509,300
PRIN นายจิตติพร จันทรัช 12940000* 26.92 12,940,000
PRIN น.ส.สิริพันธ์ นนทสูติ 15,885,500 33.04 44,885,500
PRIN MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK 19740000* 41.06 19,740,000
PRIN MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK 20068000* 41.74 20,068,000
PRIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -46,859,400 -97.47 98,531,276
SIAM บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,540,600 -6.13 14,168,500
SIAM นางสวลี อุเทน 3281800* 13.06 3,281,800
SIAM นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ -3576000* -14.23 ต่ำกว่า 0.5%
SIAM นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ -4194300* -16.69 ต่ำกว่า 0.5%
SIAM นายฉัฐพล สิทธิกรกุล 4324200* 17.21 4,324,200
SIAM นายชุติไชย นภาศัพท์ 4880500* 19.42 4,880,500
SIAM น.ส.นฤมล เจริญวนิชชากร 5000000* 19.90 5,000,000
SIAM นายจิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์ 5436600* 21.64 5,436,600
SIAM นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ -5517100* -21.96 ต่ำกว่า 0.5%
SIAM นายธรรมรัตน์ ภาคอรรถ 5714200* 22.74 5,714,200
SIAM นายพรชัย จักรธำรงค์ -5900000* -23.48 ต่ำกว่า 0.5%
SIAM น.ส.พักตร์สิดา สุขพันธี 6089700* 24.24 6,089,700
SIAM นายธีระรัตน์ มุ่งเจริญ 7520800* 29.93 7,520,800
SIAM นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 8145100* 32.42 8,145,100
SIAM นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ -8798000* -35.02 ต่ำกว่า 0.5%
SIAM นางวรารัตน์ มานะศิลป์ 9947100* 39.59 9,947,100
SIAM CLSA SINGAPORE PTE - CUSTODY -13272555* -52.82 ต่ำกว่า 0.5%
SIAM นายอำนวย วิชญะวิลาส 14969000* 59.58 14,969,000
SIAM นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา -20,019,800 -79.68 158,551,629
RWI น.ส.โสพิศ ภูสนาคม -20,000 -0.06 3,500,000
RWI นายน้ำ ชลสายพันธ์ -526,500 -1.66 3,465,055
RWI นายศุภชัย สุขะนินทร์ -3200000* -10.11 ต่ำกว่า 0.5%
RWI น.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง 5490400* 17.35 5,490,400
TMILL นายวิบูลย์ เสรีโยธิน 49,000 0.19 1,805,900
TMILL นางขันทอง อุดมมหันติสุข 74,300 0.29 2,550,000
TMILL นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ 100,000 0.40 1,700,000
TMILL นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 300,000 1.19 6,300,000
TMILL นายอนุรักษ์ บุญแสวง 1455000* 5.76 1,455,000
TMILL นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง -1,539,900 -6.10 1,484,600
TMILL บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1725435* -6.83 ต่ำกว่า 0.5%
TMILL บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) -3758000* -14.88 ต่ำกว่า 0.5%
TMW บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,400 -0.09 327,300
TMW นายแพทย์ชุมพล ลิ้มชูวงศ์ 42,500 1.16 898,700
TAPAC นายพรณรงค์ กวีญาณ -153,490 -0.97 1,200,000
TAPAC นายมงคล จิรพัฒนกุล 250,000 1.58 1,170,000
TAPAC นายนฤมล บุญศรีสวัสดิ์ -500,000 -3.15 1,250,000
TAPAC นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 770400* 4.85 770,400
TAPAC นางรัตนา สมบูรณ์วิวัฒน์ -820000* -5.17 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ -820300* -5.17 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง -888000* -5.59 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นางพนิตานันท์ กิจวรพัฒน์ 905000* 5.70 905,000
TAPAC น.ส.สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ 919500* 5.79 919,500
TAPAC MR.KIYOSHI UTSUMI -959640* -6.05 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC MR.HIROSHI NINOMIYA -1000000* -6.30 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นายภัทร เตชะพงศ์ธาดา -1027300* -6.47 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นายวิพงศ์ เตชะพูลผล -1033000* -6.51 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC น.ส.ภัทรสิร์ดา ผิวพรรณ 1095000* 6.90 1,095,000
TAPAC นายรังษี มิตรพันธ์พานิชย์ -1170000* -7.37 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นายอนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา 1307700* 8.24 1,307,700
TAPAC นายชาคริต สุวรรณโชติ 1600000* 10.08 1,600,000
TAPAC นายอนุรักษ์ บุญแสวง -1632000* -10.28 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นางงามมาศ เกษมเศรษฐ์ -1670000* -10.52 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,317,450 -14.60 3,641,100
TAPAC ECOLOGY & REBIRTH LIMITED -2519660* -15.87 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นายอดิศักดิ์ กนกศิลป์ -3004120* -18.93 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 3400000* 21.42 3,400,000
TAPAC นายโสรัชย์ อัศวะประภา 4000000* 25.20 4,000,000
TAPAC นายชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ 4684300* 29.51 4,684,300
TAPAC นางธารินี คุณสารวนิช 4895000* 30.84 4,895,000
TAPAC นายเอกชัย นิ่มพงษ์ศักดิ์ -5000000* -31.50 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC MR.TAIJI NINOMIYA -6500000* -40.95 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC MRS.YUKO ICHIKAWA -7,000,000 -44.10 4,084,964
TAPAC นายสุรชัย สุวรรธนะกุล 10,869,400 68.48 37,656,100
TAPAC ECOLOGY & REBIRTH LIMITED -13200000* -83.16 ต่ำกว่า 0.5%
TAPAC นางอรทัย แซ่ตั้ง 25,339,700 159.64 31,339,700
PAE นายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์ 1,000,000 0.31 15,187,400
PAE นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ -1,119,000 -0.35 15,383,000
PAE นายอัชดา เกษรศุกร์ -3,383,000 -1.05 34,000,000
PAE นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 6,000,000 1.86 22,300,000
PAE น.ส.พิจิตรา ตั้งภาธร -14646100* -4.54 ต่ำกว่า 0.5%
PAE นายไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์ -15000000* -4.65 ต่ำกว่า 0.5%
PAE น.ส.กิตติพร ตั้งจารุ -15092700* -4.68 ต่ำกว่า 0.5%
PAE บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -20,829,900 -6.46 57,088,700
PAE นางจินตนา กาวีวงศ์ -33,824,700 -10.49 19,658,050
PAE นายก่อโชค แสงทองอร่าม 185800000* 57.60 185,800,000
TTTM นายสุชน นิศามณีพงษ์ 30005* - 30,005
AF น.ส.นิดา แซ่ลี้ -180,100 -3.08 294,500
AF นายสุชาติ ชื่นงาม -209500* -3.58 ต่ำกว่า 0.5%
AF นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี 1,000,000 17.10 2,351,100
AF บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) -1,000,000 -17.10 28,607,617
SANKO นายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์ 30,800 0.05 3,762,600
SANKO นายพิสิฏฐ์ ภิสสาสุนทร 70,000 0.12 1,290,000
SANKO นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ 500,000 0.84 1,800,000
SANKO นายสุธี ลัคนสุทิน 580,000 0.97 1,880,000
SANKO นายสมบัติ บูรณะธีรกิจ 600,000 1.01 3,300,000
SANKO นายเกษมสันต์ บุญเจริญ 670,000 1.13 5,128,300
SANKO นายจิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์ -676,500 -1.14 3,298,700
SANKO นายอมร เสริฐสอน -817,100 -1.37 3,000,000
SANKO นายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ 1,000,000 1.68 3,000,000
SANKO นางอภิราดี อมาตยกุล -1,031,100 -1.73 4,768,900
SANKO นายพงษ์ชัย ตัถยาธิคม -1170000* -1.97 ต่ำกว่า 0.5%
SANKO น.ส.จิฎากาญจน์ อริยสุทธิวงศ์ 1500000* 2.52 1,500,000
SANKO นางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ 2500000* 4.20 2,500,000
SANKO บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2783900* 4.68 2,783,900
SANKO นายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์ 3,031,800 5.09 8,643,600
SANKO CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 4000000* 6.72 4,000,000
M-II บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9,300 0.09 4,243,891
M-II นางสีดา เศรษฐีสุวรรณ -139,000 -1.31 4,361,000
TLGF BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH -36,100 -0.49 35,325,807
TLGF THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED -423,300 -5.80 167,325,378
TLGF บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,434,000 115.55 43,984,200
TLGF THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,FUND SERVICES DEPARTMENT 33166800* 454.39 33,166,800
TLGF ร.ต.หญิง พรเพ็ญ ลีนุตพงษ์ 33660000* 461.14 33,660,000
TLGF กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ -34471519* -472.26 ต่ำกว่า 0.5%
TLGF BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG -48687950* -667.02 ต่ำกว่า 0.5%
TREIT บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 147,000 1.53 3,047,000
TREIT กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 352,000 3.66 4,212,100
TREIT กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 1854000* 19.28 1,854,000
UPA นายปรีชา วสุโสภณ -300,000 -0.52 34,874,600
UPA น.ส.อำพันธ์ แปงคำ -310,000 -0.54 34,805,000
UPA นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล -5,100,000 -8.82 102,654,400
UPA นายภูวรา ธนกุลราเชนทร์ -8,555,000 -14.80 67,565,000
UPA น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 31,205,300 53.99 138,765,500
UPA นางเอมพิธา จิตต์เสนา 33816800* 58.50 33,816,800
UPA นายวิชา พร้อมเพรียงชัย -35,321,900 -61.11 76,218,100
UPA น.ส.สุนี อนันตประกร 35373000* 61.20 35,373,000
UPA นายธนน รุ่งธนเกียรติ -41,143,500 -71.18 308,856,500
UPA นายยศทัศน์ สมหวังทรัพย์ 55973800* 96.83 55,973,800
UPA นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง -64530000* -111.64 ต่ำกว่า 0.5%
UPA นายสมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์ -69,700,000 -120.58 230,300,000
UPA นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 70096700* 121.27 70,096,700
UPA นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล 100000000* 173.00 100,000,000
UPA น.ส.วิยะดา อิทธิวิทยาธร -102,282,200 -176.95 97,717,800
UPA น.ส.นันทพร ทองสองสี -110700000* -191.51 ต่ำกว่า 0.5%
UPA นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 111,736,800 193.30 215,172,500
UPA ANGELIS CAPITAL PTE. LTD. -130000000* -224.90 ต่ำกว่า 0.5%
UPA นายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ -150000000* -259.50 ต่ำกว่า 0.5%
UPA นายสมชาย คล่องประมง 250000000* 432.50 250,000,000
UPA นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล -310000000* -536.30 ต่ำกว่า 0.5%

บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 382558 231755

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...