วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (23 May 2014)

ช่วงปฏิวัติว่างๆ ทดลองเขียนโปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.1)
IDEA
- การเข้าซื้อหลักทรัพย์ ของกองทุนขนาดใหญ่ทั้งไทยและเทศ เป็น Demand สำคัญตัวหนึ่งของหุ้น
- การซื้อหรือขายหุ้น ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นเครื่องบ่งชี้ตัวหนึ่ง ที่สะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายนั้นที่มีต่อหุ้น
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

Recapitulate : NDVR ลดพอร์ท , AP มีกองทุนกสิกรไทย ระยะยาวปันผล KDLTF ซื้อ ตระกูล จุฬางกูร ขาย , ส่วน PSL มีกองทุนกสิกร โกรทหุ้นระยะยาวปันผล KGLTF ซื้อ

วันที่ 23 May 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 หลักทรัพย์

หุ้นครั้งก่อน*ปรับปรุง*
M-II2-Dec-137-May-14
QHPF5-Mar-1419-May-14
MNIT26-Feb-147-May-14
AP14-Mar-1412-May-14
PSL28-Mar-1416-May-14
BLA31-Mar-1416-May-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
APNORTRUST NOMINEES LTD.48,079,400250.01
APSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY16,469,90085.64
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล15,700,02081.64
APSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED8,080,96042.02
APกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล6,222,90032.36
APTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,069,00010.76
APCHASE NOMINEES LIMITED 50-897,100-4.66
APEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-993,500-5.17
APTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-7,666,160-39.86
APนายทวีฉัตร จุฬางกูร-8,436,300-43.87
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-18,290,400-95.11
APHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-19,180,480-99.74
APนายณัฐพล จุฬางกูร-35,927,700-186.82
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ507,80038.97
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว157,80012.11
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ32,2002.47
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-257,700-19.78
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-2,370,863-181.96
M-IIกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี16,300,179163.00
M-IIบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)7,500,00075.00
M-IIนายปัญญา ควรตระกูล5,000,00050.00
M-IIนายชีระ ภาณุพงศ์3,000,00030.00
M-IIดร.ปราณี เผอิญโชค3,000,00030.00
M-IIนายยุพ นานา2,500,00025.00
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)1,546,39115.46
M-IIน.ส.จริมา นภาพร-2,000,000-20.00
M-IIบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,000,000-20.00
MNITนายชาติ วานิชสวัสดิ์2,749,5009.73
MNITนายทวี ปิยะพัฒนา530,0001.88
MNITบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-5,200,000-18.41
PSLกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล5,271,200141.00
PSLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY183,3004.90
PSLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD177,1004.74
PSLกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร80,8002.16
PSLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-69,700-1.86
PSLMR.SALIL SEVANTILAL SHAH-253,400-6.78
PSLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-672,000-17.98
PSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-1,847,088-49.41
QHPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-2,315,800-20.73

Fullscreen capture 5242014 122002 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...